קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: חיפה

המרכז רפואי "בני ציון" חיפה מודיע על מכרז למנהל/ת המכון לאימונולוגיה קלינית ואלרגולוגיה

דרישות המשרה:
א. תואר מומחה באימונולוגיה קלינית ואלרגיה.
ב. וותק של חמש שנים לפחות כמומחה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית.
ג. ניסיון בארגון וניהול רפואי.
ד. התאמה למינוי אקדמי בפקולטה לרפואה.

את הבקשות יש להגיש בכתב למנהל המרכז הרפואי בני ציון
ת.ד. 4940, 
חיפה 31048 בצירוף:
א. דיפלומות רישיונות ואישורי תואר מומחה.
ב. קורות חיים ורשימת פרסומים. (גם במייל).
ג. רשימת ממליצים וכתובותיהם (עד 5 ממליצים – גם במייל).

על הבקשות להגיע אל לשכת מנכ"ל המרכז הרפואי עד 30 יום ממועד פירסום מודעה זו.