מחקרים

הפלה בשליש השני וסיכון ללידת חי

הפלה בשליש השני עשויה לגרום ללידה חיה, אך מידת התוצאה שבה מתרחשת אינה ידועה

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת American Journal of Obstetrics and Gynecology, החוקרים ביקשו לבחון את שיעורי לידות החי לאחר הפסקת הריון בשליש השני ולזהות גורמי סיכון נלווים.

החוקרים ערכו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי של 13,777 הפלות בשליש השני שהתרחשו במסגרות בית חולים בין ה-1 באפריל 1989 ל-31 במרץ 2021 בקוויבק, קנדה. החשיפה היתה הפלה יזומה בין שבוע 15 ל-29 להריון, כולל ההתוויה (אנומליה עוברית, חירום אימהי, אחר) והשימוש בזריקה להמתת העובר (תוך-לבבי/חזה או תוך מי השפיר). התוצא העיקרי היה לידת חי לאחר ההפלה. החוקרים מדדו את השיעור של לידות חי לכל 100 הפלות והשתמשו במודלים מותאמים של רגרסיה לוג-בינומית כדי להעריך את יחסי הסיכון ורווחי בר סמך של 95% כדי לקשר בין מאפייני העובר והאם לסיכון ללידת חי. בנוסף, החוקרים העריכו את המידה שבה זריקה להמתת העובר הפחיתה את הסיכון.

תוצאות המחקר הדגימו כי מבין 13,777 הפלות בין שבוע 15 ל-29 להריון, 1541 (11.2%) הובילו ללדת חי. אנומליה עוברית הייתה אינדיקציה נפוצה להפסקה (48.1%), ורוב ההפלות היו בזירוז לידה (72.2%). בהשוואה להפלה בין 15 ל-19 שבועות, הפלה בין 20 ל-24 שבועות הייתה קשורה בסיכון פי 4.80 ללדת חי (95% רווח בר סמך, 4.20-5.48), בעוד שהפלה בין 25 ל-29 שבועות הייתה קשורה בסיכון פי 1.34 (רווח בר סמך 95%, 1.00-1.79). זריקה להמתת העובר הפחיתה את הסיכון ללידת חי ב-57% בהשוואה למצב ללא הזרקה (יחס סיכונים, 0.43; רווח בר סמך של 95%, 0.36-0.51). הזרקה תוך לבבית או תוך בית החזה הייתה יעילה במיוחד במניעת לידות חי (יחס סיכונים, 0.02; רווח בר סמך של 95%, 0.01-0.07).

החוקרים סיכמו כי קיים סיכון ללידת חי בהפלה בשליש השני להריון, במיוחד בשבועות 20 עד 24 להריון, אם כי זריקה להמתת העובר עשויה להגן מפני תוצאה זו.

מקור:

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפלה,  לידת חי,  גיל הריון,  סיבוכי הריון
תגובות