חדשות

עדכונים חדשים בהסדרת הטיפול בהקפאת ביציות מופרות

משרד הבריאות עדכן את ההתוויות להקפאת ביציות, מספר הטיפולים המירבי וכן הוראות קפדניות ליחידות ה-IVF לניהול ביציות שנותרות לאחר סיום הטיפול

הליך הקפאת ביציות, טיפולי פוריות. אילוסטרציה

נמשכת הסדרת פעילות היחידות להפריה חוץ גופית. משרד הבריאות פרסם ביום א' שני מסמכי קול קורא להערות הציבור בנושא הקפאת ביציות ביחידות ההפריה חוץ גופית (IVF). מסמך אחד עוסק בהקפאת ביציות ושימורן ומסמך נפרד עוסק בהסדרת הטיפול בביציות מופרות מוקפאות, תיעוד ייעודן והתנאים לשמירתן והפשרתן.

עדכון החוזר בנושא הסדרת הטיפול בביציות מופרות מוקפאות נועד לטפל במצב הקיים כיום, שבו ביחידות להפריה חוץ גופית קיימים מאגרים גדולים של ביציות מופרות תקופות ארוכות בעלות שימור גבוהה וללא דורש. המסמך מתייחס לביציות מופרות המיועדות להקפאה לצורך שמירה; ביציות מופרות שניתנו הוראות מקדימות לגביהן וביציות מופרות שלא ניתנו לגביהן הוראות מקדימות.

קול קורא שעוסק בהתוויות להקפאת ביציות מפרט מתי תיעשה הקפאת ביציות לצורך שימור פוריות ומתי תבוצע במהלך טיפולי IVF. הקפאת ביציות מופרות לצורך שימור פוריות תיעשה, על פי החוזר, במקרים של חולות סרטן או מחלות שפירות לפני טיפול גונדוטוקסי; בחולות במחלות שעלולים להיות קשורות לסיכון למנופאוזה מוקדמת ובמצבים גנטיים דומים; לפני ניתוח שעלול להיות כרוך בכריתת ציסטות שחלתיות או שחלה; לפני טיפול להתאמה מגדרית וכן במצבים שנדרשים להפחתת הסיכון לאובדן פוריות הקשור לגיל.

בהתייחסות להליך של הקפאת ביציות לצורך שימור פוריות בשל הגיל, נכתב כי הוא יבוצע בנשים המעוניינות לשמר ביציות ואשר מלאו להן 30 שנה אך טרם מלאו להן 41. מספר הטיפולים המירבי במקרים אלה יהיה עד שישה מחזורי שאיבת ביציות. העדכון מפרט את כמות הביציות המקסימלי שניתן לשאוב על פי הגילאים השונים. ככל שעולה גיל המטופלת, מספר הביציות שניתן לשאוב גדול יותר ועד ל-35 ביציות באישה שגילה 36 עד 41.

המסמך עוסק גם בתרומת ביציות על ידי נשים שנשאבו מהן ביציות, למקרים בהם המטופלת נפטרה לאחר שביציותיה המופרות הוקפאו ולאפשרות לשימוש בביציותיה של אישה שנפטרה, להולדה לאחר מותה לבקשת בן זוגה או אחד מהוריה.

הקול קורא העוסק בשימור ביציות מוקפאות מנחה את היחידות להפריה חוץ גופית לקבל הוראות מנשים שמגופן נשאבות ביציות לצורך הקפאה לגבי ביציות שנותרות לאחר סיום הטיפול. על המטופלות לבחור מתוך ארבע אפשרויות: הקפאה לעד חמש שנים ללא תשלום נוסף; הקפאה לחמש שנים ובנוסף בקשה להארכת תקופת ההקפאה לעד חמש שנים נוספות בכפוף להסדרת התשלום מראש; הפשרה או הימנעות מהקפאת הביציות המופרות, שמשמעה חוסר יכולת להשתמש בהן למטרת הולדה או תרומת הביציות המופרות למחקר שאושר כדין. העדר בחירה באחת האפשרויות משמעותה הסכמה להפשרת הביציות המופרות כעבור חמש שנים.

בנוסף, יחידות ההפריה החוץ גופית מונחות לשלוח למטופלות סיכום של מחזור הטיפול ולציין בו כמה ביציות מופרות נותרו בהקפאה וכן את תאריך סיום תקופת השמירה בהתאם לבחירת המטופלת. הסיכום צריך להישלח למטופלות עד עשרה ימים מסיום מחזור הטיפול.

בשני החוזרים מודגש כי יחידות ה-IVF נדרשות להשקיע מאמצים בקבלת הוראות ממטופלות לגבי ביציות מופרות ששמורות בהקפאה. אם קיים טופס הוראת מטופלים ולא התקבלה הוראה מהמטופלות בתום התקופה לשמירתן, יחידות ה-IVF מונחות לפנות אל המטופלות מספר פעמים בבקשת הנחיות ולתעד את הפניות. כך גם לגבי ביציות מופרות שאין בעניינן טופס הוראות, על היחידות לנסות ולאתר את המטופלות.

שני המסמכים עוסקים גם בשימוש בביציות מופרות לצורכי מחקר, שיעשה אך ורק באישור ועדת הלסינקי למחקר ספציפי ולאחר קבלת הסכמה מדעת בהתאם להוראות ועדת הלסינקי. כמו כן מתייחסים להקפדה היתרה שבה יבוצע הליך ההפשרה ולתיעוד ולדיווח על כל פרט, כולל מספר המטופלות שהביציות המופרות שלהן הופשרו; מספר הביציות שהופשרו ומקרים חריגים, כגון קיומו של הליך משפטי.

נושאים קשורים:  הפריה חוץ גופית,  משרד הבריאות,  ביציות מוקפאות,  טיפולי פוריות,  חדשות
תגובות