מחקרים

הנחת התקן תוך רחמי תוך 48 שעות לאחר הפלה רפואית מוקדמת

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי החדרת התקן תוך רחמי תוך 48 שעות לאחר הפלה רפואית (בהריון ≤ 63 ימים) הינו בעל תוצאים טובים ומועדף על ידי מטופלות

התקן תוך-רחמי (אילוסטרציה)
התקן תוך-רחמי (אילוסטרציה)

התקנים תוך רחמיים הינם אמצעי מניעה בטוח, אשר נסבלים היטב וידוע כיעיל בהפחתת הסיכון להריונות לא רצויים. במצבי הפלה רפואית מקובל להחדיר התקן תוך רחמי בביקור המעקב הראשון לאחר ביצוע ההפלה. מטופלות המפספסות ביקור זה מסתכנות בהישארות ללא אמצעי מניעה.

במחקר תווית-פתוחה אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת American Journal of Obstetrics and Gynecology ביקשו החוקרים לבדוק האם הנחת התקן תוך רחמי בתוך 48 שעות מביצוע ה הפלה הרפואית אשר הושלמה בהריון של עד 63 ימים, מובילה לשיעור משתמשים גבוה יותר ב-6 חודשים לאחר ההפלה. החוקרים ביקשו להשוות תוצאים של הנחת התקן במסגרת זמנים זו לאלו של הנחת התקן במסגרת זמנים של 2-4 שבועות לאחר ההפלה. לבסוף, ביקשו החוקרים לערוך השוואה בין הקבוצות באשר להמשך השימוש בהתקן תוך רחמי, לבטיחות ולשביעות רצון המטופלות.

מחקר זה נערך במתכונת אקראית, מבוקרת ורב-מרכזית. המחקר כלל סך של 240 מטופלות אשר עברו הפלה רפואית עד 63 ימי הריון. הנבדקות חולקו ל-2 קבוצות לפי הזמן בו הוחדר ההתקן התוך רחמי (תוך 48 שעות מהפלה רפואית מלאה [קבוצת התערבות] או 2-4 שבועות לאחר ההפלה [קבוצת ביקורת]). הפלה הוגדרה כשלמה כאשר ניתן מיופרוסטול ולאחר שפסק לחלוטין הדימום הכבד ולא נצפו עוד קרישים. המטופלות ענו על שאלונים לאחר 3, 6 ו-12 חודשים. התוצא העיקרי של מחקר זה היה שימוש בהתקן תוך רחמי 6 חודשים לאחר ההפלה. תוצאים משניים כללו - שיעור פליטת ההתקן, כאב במקום, תופעות לוואי וסיבוכים מההפלה, סבילות ההתקן והריונות ותוצאיהם. הבדלים במשתנים רציפים לא פרמטריים נותחו בעזרת מבחן Mann-Witney U והבדלים במשתנים דיכוטומיים בעזרת מבחן חי ריבוע או Fisher exact Tests. ערך P של < 0.05 נחשב למובהק סטטיסטית.

תוצאות המחקר הדגימו כי בקבוצת ההתערבות, 91 מתוך 111 (82%) הנבדקות השתמשו בהתקן תוך רחמי 6 חודשים לאחר ההפלה לעומת 87 מתוך 112 (77.7%) בקבוצת הביקורת, עם הבדל בשיעור של 4.3% (רווח בר- סמך 95% :0.148 – 0.062-,P=.51). שתי הקבוצות הדגימומשיעור דומה של החדרת התקן מוצלחות. למטופלות בקבוצת ההתערבות היו ציוני כאב נמוכים יותר במקום ההתקן התוך רחמי (ניקוד כאב ממוצע [סולם אנלוגי חזותי]: 32.3, סטיית תקן: 29), זאת בהשוואה לקבוצת הביקורת (ציון כאב ממוצע [סולם אנלוגי חזותי]: 43.4, סטיית תקן: 27.9, P=.002). בקרב המטופלות של קבוצת ההתערבות ובהשוואה לקבוצת הביקורת, נרשם באופן יחסי מספר רב יותר של נשים עם העדפה לזמן החדרת ההתקן שהוקצה להם (83/111, 74.8% ו-70/114, 61.4%, בהתאמה,P=0.03 ). הנחת התקן תוך רחמי תוך שימוש באולטרסאונד (בגלל ספקות בנוגע להפלה מלאה) היה נפוץ יותר בקבוצת ההתערבות (43/108, 39.8%) מאשר בקבוצת הביקורת (15/101, 14.9%, P<.001). בחולה אחת מקבוצת הביקורת נמצא שק הריון שמור. בשלוש מטופלות מקבוצת ההתערבות וב-2 מקבוצת הביקורת נדרש ביצוע שאיבה בואקום. לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות באשר לשיעורי פליטות התקן. פליטת התקן במהלך 6 החודשים הראשונים לאחר ההפלה נרשם בקרב 9 מתוך 97 (9.3%) מטופלות מקבוצת ההתערבות ו-4 מתוך 89 (4.5%, P=.25) בקבוצת הביקורת. לא נרשמו כלל מקרים של פרפורציה או זיהומים אשר דרשו מתן טיפול אנטיביוטי.

מתוצאות מחקר זה עולה כי הנחת התקן תוך רחמי תוך 48 שעות לאחר הפלה רפואית (בהריון ≤ 63 ימים) אינו מוביל לשיעורי שימוש גבוהים יותר בהתקן ב-6 חודשים לאחר הפלה, וזאת בהשוואה להנחת התקן תוך רחמי 2-4 שבועות לאחר הפלה. הנחת התקן תוך רחמי בתוך 48 שעות מביצוע הפלה רפואית מוקדמת נראית בטוחה, מועדפת על ידי המטופלות וקשורה לציוני כאב נמוכים יותר.

מקור:

Hogmark S, Liljeblad KL, Envall N, Gemzell-Danielsson K, Kallner HK. Placement of an intrauterine device within 48 hours after early medical abortion-a randomized controlled trial. Am J Obstet Gynecol. 2023 Jan;228(1):53.e1-53.e9. doi: 10.1016/j.ajog.2022.07.063. Epub 2022 Aug 13. PMID: 35970199.

נושאים קשורים:  מחקרים,  התקן תוך רחמי,  הפלה מוקדמת,  הפלה,  כאב
תגובות