מחקרים

שימוש בטכנולוגיית מציאות מדומה להפחתת חרדה בטיפול גינקולוגי

במחקר זה נמצא כי הוספת וידאו אינפורמטיבי של מציאות מדומה 360 מעלות למידע הקונבנציונלי לא הוביל להפחתה בחרדה

26.05.2022, 11:21
מערכת מציאות מדומה (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה להעריך את ההשפעה של וידאו אינפורמטיבי של מציאות מדומה (VR) 360 מעלות על חרדה טרום ניתוחית לפני הגעה לטיפול בקליניקה עם דימום אבנורמלי מהרחם.

החוקרים בצעו מחקר מבוסס הקצאה אקראית בבית חולים לימודי בהולנד. המחקר כלל 83 נשים אשר קבעו תור לייעוץ ראשוני במרפאת one-stop ב-2017. כל הנשים קיבלו עלון מידע סטנדרטי לגבי הקליניקה. במסגרת המחקר 40 נשים הוקצו לקבלת תוכן וידאו VR 360 מעלות כתוספת. התוצא העיקרי היה שינוי בסולם הויזואלי-אנלוגי לחרדה (VAS-A), אשר נמדד במצב הבסיסי (לפני רנדומיזציה) ובחדר ההמתנה (לפני ביקור, לאחר רנדומיזציה). חרדה הוערכה באמצעות State-Trait Anxiety Inventoryי(STAI-S) כתוצא משני. תוצאים משניים נוספים היו חרדה במהלך הביקור והדעה של הנשים לגבי המידע שהתקבל.

תוצאות המחקר הראו כי 27 מתוך 40 נשים צפו באמת VR וידאו. נשים בקבוצת ה-VR וידאו אשר צפו בו דיווחו על רמות חרדה מופחתות במצב הבסיסי בהשוואה לנשים בקבוצה אשר לא צפו בוידאו. באנליזה של intention-to-treat, לא נמצאו הבדלים בשינויים בחרדה בהשוואה בין קבוצת ה-VR לקבוצת הביקורת (הפרש VAS-A  ממוצע = 0.07, רווח בר-סמך של 95%: 0.96 עד 1.10, הפרש STAI-S ממוצע = 1.97, רווח בר-סמך של 95%: –1.82 עד 5.77).

באנליזה פר פרוטוקול, נשים בקבוצת ה-VR דיווחו על דירוגי חרדה נמוכים יותר בחדר ההמתנה. יחד עם זאת, השינוי בדירוגי חרדה בין המצב הבסיסי לחדר ההמתנה היה דומה בשתי הקבוצות. 31% מהנשים אשר צפו ב-VR וידאו דיווחו על כך שהוא הוביל להפחתה בחרדה, 69% דיווחו שהוידאו בעל ערך מוסף ו-65% אמרו שהיו משתמשות ב-VR וידאו שוב בעתיד.

החוקרים סיכמו כי הוספת וידאו אינפורמטיבי של VR 360 מעלות למידע הקונבנציונלי לא הוביל להפחתה בחרדה טרם הביקור בקליניקת one-stop. יחד עם זאת, מרבית הנשים אשר צפו בוידאו הרגישו שהיה לו ערך מוסף. נשים עם רמות חרדה גבוהות היו מעוניינות פחות לצפות בוידאו.

מקור:

Reinders et. al (2022) EJOG DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2022.02.179

נושאים קשורים:  מחקרים,  מציאות מדומה,  הפחתת חרדה,  דימום רחמי,  בדיקה גינקולוגית
תגובות