מחקרים

HPV וביטוי PD-L1 במטופלות עם אדנוקרצינומה של צוואר הרחם

לזיהוי הזן של HPV אין משמעות פרוגנוסטית באדנוקרצינומה של צוואר הרחם, בעוד שביטוי PD-L1 הוא סמן פרוגנוסטי שלילי

נגיף הפפילומה. אילוסטרציה

למרות האפקט הפתוגני המוכח היטב של זני וירוס הפפילומה האנושי (HPV-human papilloma virus) שהם בסיכון גבוה על אדנוקרצינומה של צוואר הרחם, הערך הפרוגנוסטי של זני הHPV והקשר שלהם לגורמים פרוגנוסטיים אחרים לא נחקרו עד כה.

במאמר שפורסם בכתב העת The American Journal of Surgical Pathology, החוקרים חילקו 120 מקרים אדנוקרצינומה של צוואר הרחם הקשורים לזנים מוכרים של HPV, ל-3 תתי קבוצות (HPV16+, HPV18/45+, זנים אחרים) בהתבסס על מצב ההדבקה לזני HPV בסיכון גבוה.

עבור כל מקרה, החוקרים בדקו מהו השלב הקליני, דפוס החדירה (Silva)  והביטוי של ליגנד-1 למוות תאי מתוכנן (PD-L1 – programmed death ligand-1). בנוסף, החוקרים השתמשו במבחן לוג הדרגות (log rank test) ובעקומת שרידות קפלן-מאייר על מנת להשוות את זמן השרידות ללא התקדמות מחלה (PFS – progression free survival) בקבוצת המטופלים השונות.

תוצאות המחקר הראו כי סך של 120 מקרי אדנוקרצינומה של צוואר הרחם עם HPV מזן בסיכון גבוה הוכללו במחקר. מתוכם, 51 (42.5%) היו חיוביים ל-HPV16,י50 (41.7%) היו חיוביים ל-HPV18/45,י9 (7.5%) היו חיוביים לזן HPV אחר בסיכון גבוה (לא כולל הזנים 16,18,45). תוצאות המחקר הראו כי לא היו הבדלים מובהקים בין הקבוצות בשלב הקליני של המחלה (p=0.51), בדפוסי החדירה (p=0.55) או ב-PFS (p=0.59). בסך הכל, נצפתה שכיחות גבוהה של ביטוי PD-L1 בתאי הגידול החיוביים ל-HPV מזן בסיכון גבוה (25% באמצעות TPS – ציון הפרופורציה של הגידול, ו-55% באמצעות CPS – ציון חיובי משולב).

השימוש ב-TPS הראה כי 19.6% (10/51) מהמקרים שהיו חיוביים ל-HPV16,י32.0% (16/50) מהמקרים שהיו חיוביים ל-HPV18/45 ו-22% (2/9) מהמקרים שהיו חיוביים לזן אחר של HPV בסיכון גבוה, הדגימו צביעה חיובית ל-PD-L1. לא היו הבדלים מובהקים בביטוי PD-L1 בין הקבוצות השונות (p=0.35).

ביטוי PD-L1 בגידולים עם דפוס B או C היה גבוה יותר בצורה מובהקת לעומת גידולים עם דפוס Aי(p=0.00002). מטופלים עם גידולים חיוביים ל-PD-L1 שזוהו באמצעות TPS או CPS, הראו FPS נמוכה בצורה מובהקת לעומת מטופלים עם גידולים השליליים ל-PD-L1י(CPS – p=0.025, TPS – p=0.001).

מסקנת החוקרים הייתה כי לזיהוי הזן של HPV אין משמעות פרוגנוסטית באדנוקרצינומה של צוואר הרחם, בעוד שביטוי PD-L1 הוא סמן פרוגנוסטי שלילי, המרמז על תוצא גרוע יותר.

מקור:

The Prognostic Values of HPV Genotypes and Tumor PD-L1 Expression in Patients With HPV-associated Endocervical Adenocarcinoma. The American Journal of Surgical Pathology: March 2022 - Volume 46 - Issue 3 - p 300-308 doi: 10.1097/PAS.0000000000001800

נושאים קשורים:  מחקרים,  אדנוקרצינומה,  וירוס הפפילומה האנושי – HPV,  ביטוי PD-L1,  סרטן צוואר הרחם
תגובות