מחקרים

מאפייני נשים הריוניות באשפוז עם אבחנה של התמכרות לקנאביס

שנה עליה בשיעור ההריוניות עם אבחנה של התמכרות לקנאביס, ובשיעורי דיכאון, חרדה ובחילות בקרב נשים אלו, ללא תלות בהתמכרויות נוספות

25.04.2022, 15:03
בדיקות וייעוץ בהריון. אילוסטרציה

ישנה עליה מתמשכת בשימוש בקנאביס במהלך ההריון. מחקרים קיימים בנושא הכוללים מאפיינים דמוגרפיים, פסיכיאטריים ורפואיים המקושרים לעישון קנאביס בהריון מוגבלים מבחינת גודל מדגם ומתבססים על דיווח עצמי. מחקרים אלו בדרך כלל לא מתחשבים במצבי התמכרות לקנאביס (cannabis use disorder - CUD) או לחומרים אחרים (substance use disorder - SUD). הבנה של המאפיינים המקושרים ל-CUD בהריון הינה חשובה לצורך תכנון התערבויות ממוקדות. מטרת המחקר הייתה לבחון את ההיארעות של מצבים רפואיים ופסיכיאטריים בקרב הריוניות בארצות הברית שאושפזו עם וללא CUD עם ריבוד לפי הימצאות SUD.

במחר נכלל מידע מוגבל מגליונות שחרור של מטופלות מ-35 מדינות בארצות הברית שאושפזו בין השנים 2010-2018 מתוך Healthcare Cost and Utilization Project State Inpatient Databases. החוקרים ביצעו רגרסיות לוגיסטיות משוקללות שבחנו האם המצאות מצבים רפואיים ופסיכיאטריים היתה שונה בין מטופלות עם וללא אבחנה של CUD באשפוז. מקרי אשפוז של נשים בהריון בגילאי 15-44 שנים עם אבחנה של CUD זוהו, והוצמדו להם מקרי ביקורת ללא אבחנה של CUD. בנוסף, החוקרים ריבדו את הנתונים על פי מצב SUD: (1) עם SUD נוסף - כולל לפחות חומר מבוקר אחד, (2) עם SUD נוסף - לא כולל של חומר מבוקר, (3) ללא SUD נוסף.

התוצא העיקרי שנבדק היה שכיחות של מאפיינים דמוגרפיים, הפרעות פסיכיאטריות (כגון דיכאון או חרדה) ומצבים רפואיים (כגון אפילפסיה או הקאות).

למחקר נאסף מידע על אודות 20,914,591 אשפוזים של הריוניות. גילן הממוצע עמד על 28.24±5.85 שנים. מתוך כלל האשפוזים הללו, ל-249,084 (1.19%) היתה אבחנה של CUD באשפוז וליתר 20,665,507 לא היתה. תוצאות המחקר הדגימו כי שיעור האשפוזים של נשים הריוניות עם CUD עלתה מ-0.008 בשנת 2010 ועד 0.02 בשנת 2018. ניתוח הנתונים הראה הבדל מובהק בכלל התוצאים הרפואיים והפסיכיאטריים בהשוואה בין קבוצות הנשים עם וללא CUD, בלי קשר למצב SUD. שיעורי דיכאון (0.089, רווח בר-סמך של 95%, 0.083-0.095), חרדה (0.072, רווח בר-סמך של 95%, 0.066-0.076) ובחילות (0.036, רווח בר-סמך של 0.033-0.040) היו גבוהים בקבוצת הנבדקות עם CUD בלבד בהשוואה לאלו שאושפזו ללא אף SUD.

מסקנת החוקרים הייתה כי ישנה עליה משמעותית בהימצאות CUD בקרב נשים שמאושפזות לפני לידה יחד עם עליה בהמצאות דיכאון, חרדה, בחילות ועוד מצבים בקרב נשים עם CUD במעמד האשפוז. מחקר זה מדגיש את הצורך ביותר בדיקות סקר, מניעה וטיפול - בייחוד באולוכסיות בהן יש היארעות של CUD והפרעות פסיכיאטריות. מחקרים על תוצאים המקושרים ל-CUD בהריון נצרכות על מנת לכוון את הרופאים המטפלים, קובעי המדיניות והמטופלים שזקוקים לקבל החלטות מושכלות.

מקור:

Meinhofer A, et al. (2022) “Association of Comorbid Behavioral and Medical Conditions With Cannabis Use Disorder in Pregnancy.” JAMA Psychiatry, January 2022. Vol. 79, Issue 1, p. 50–58. doi:10.1001/jamapsychiatry.2021.3193

נושאים קשורים:  מחקרים,  הריון,  התמכרות לקנאביס,  הפרעות פסיכיאטריות,  עישון קנאביס בהריון
תגובות