דלקת מפרקים שגרונית

מהי ההשפעה של גישת הטיפול המודרנית על פעילות דלקת מפרקים שגרונית בהריון?

חוקרים השוו את רמת פעילות המחלה של RA בקרב מטופלות בהריון שטופלו באמצעות גישה מודרנית וגישה ישנה, ומצאו כי שינוי קיצוני לטובה

בחולות הסובלות מדלקת מפרקים שגרונית (RA), מחלה פעילה ברמה גבוהה מביאה לפגיעה בתוצאי הפוריות ומגדילה את הסיכון לתוצאים שליליים בהריון.

בכתב העת Annals of the Rheumatoid Disease פורסם מחקר שמטרתו הייתה לקבוע את ההיתכנות (feasibility) של הגישה הטיפולית המודרנית, כולל טיפול נגד מטרה (treat-to-target [T2T]) ושימוש במעכבי TNF בקרב חולות עם RA שהינן בהריון, או מעוניינות להיכנס להריון.

המטופלות שנכללו במחקר נלקחו מעוקבת ה-Preconception Counseling in Active RAי(PreCARA). מטופלות בהריון או עם רצון להרות טופלו על פי גישת T2T מותאמת, בה נלקחו בחשבון המגבלות הברורות של ההיריון.

תוצאות המחקר PreCARA הושוו לתוצאות המחקר Pregnancy-induced Amelioration of Rheumatoid Arthritisי(PARA), עוקבת ייחוס היסטורית בנוגע ל-RA במהלך ההריון, בה טופלו החולות בהתאם לגישות שהיו מקובלות באותן השנים (2002-2010). הבדלים בין הקבוצות בפעילות המחלה לאורך זמן נבדקו באמצעות מודל מעורב לינארי.

309 חולות RA נכללו במחקר ה-PreCARA, ו-188 ילדים נולדו. 47.3% מהמטופלות השתמשו במעכב TNF במהלך כל שלב משלבי ההריון. פעילות המחלה הממוצעת לאורך הזמן בקבוצת PreCARA הייתה נמוכה יותר מאשר בקבוצת הייחוס (p <0.001). בקבוצת ה-PreCARA, נצפו פעילות מחלה נמוכה (LDA) או הפוגה בקרב 75.4% מהמטופלות לפני ההריון, ובקרב 90.4% מהמטופלות במהלך השליש השלישי. לעומת זאת, בקבוצת ה-PARA, אחוזים אלה היו 33.2% ו-47.3% בהתאמה.

לסיכום, מחקר זה, שהינו הראשון לבחון את השפעת גישת הטיפול המודרנית על חולות דלקת מפרקים שגרונית שהינן בהריון, מראה כי LDA והפוגה במהלך ההיריון הינם יעדים בני-השגה, עם 90.4% מהמטופלות שהשיגו זאת בשליש השלישי.

ראומטולוגיה, גינקולוגיה ומיילדות

דלקת מפרקים שגרונית, היריון, גישה מודרנית, רמת פעילות, הפוגה

Rheumatology, Gynecology and Obstetrics, rheumatoid arthritis, pregnancy, modern approach, TNF inhibitors, disease activity, remission

Smeele, HT et al. Annals of the Rheumatoid Disease. 2021 Jul;80(7):859-864.

doi: 10.1136/annrheumdis-2020-219547

https://ard.bmj.com/content/80/7/859

נושאים קשורים:  דלקת מפרקים שגרונית,  הריון,  מחקרים
תגובות