הנקה

הקשר בין הנקה לבין מנת משכל בילדים בגיל חמש

הנקה נמצאה באסוציאציה לציוני IQ גבוהים יותר בילדים בני 5 שנים, ללא תלות במשך

הנקה. צילום אילוסטרציה

מטרת המחקר שתוצאותיו פורסמו בכתב העת Obstetrics and Gynecology הייתה להעריך האם הנקה ומשך הנקה קשורים בהנמכת הסיכון למנת משכל נמוכה ולהפרעות נוירו-התפתחותיות אחרות.

החוקרים ביצעו אנליזה שניונית של שני רב-מרכזים שבהם בוצעו מחקרים אקראיים כפולי סמיות. במחקרים הללו נבדקו משתתפות הרות עם עובר יחיד, אשר סבלו מהיפותירואידיזם או היפוטירוקסינמיה וטופלו באמצעות טירוקסין או פלסבו. התוצא הראשוני היה תוצאת IQ נמוכה (פחות מ-85 במדד WPPSI-III [מדד וקסלר לאינטיליגנציה בבית ספר יסודי או גן] בגיל 5 שנים). התוצאים המשניים כללו מדדי תפקוד במבחנים נוירו-התפתחותיים. בוצעו אנליזות חד ורב משתניות על מנת להעריך את הקשר בין הנקה לבין תוצאים נוירו-התפתחותיים. בוצע עיבוד הופכי בשלבים, רגרסיות ליניאריות ולוגיסטיות בכדי לפתח את המודלים הסופיים המתוקננים.

במחקר השתתפו 772 מטופלות, 614 (80%) מתוכן דיווחו על הנקה. מתוך המשתתפות הללו, 31% דיווחו על הנקה למשך של פחות מ-4 חודשים, 19% למשך של 4-6 חודשים, 11% למשך של 7-9 חודשים, 15% למשך של 10-12 חודשים ו-23% למשך של מעל 12 חודשים. ציוני IQ היו זמינים בעבור 756 ילדים; גילם הממוצע היה 5. התוצאות היו גבוהות יותר עם כל הנקה לעומת ללא הנקה (הציון עם הנקה: 96.7 עם סטיית תקן של 15.1. הציון ללא הנקה: 91.2 עם סטיית תקן של 15.0. ההפרש ממוצע בין התוצאות היה 5.5, רווח-בר-סמך של 95%, 2.8-8.2). תוצאות IQ נמוכות היו פחות נפוצות עם כל הנקה (21.5%) לעומת ללא הנקה כלל (36.2%, יחס סיכויים של 0.48, רווח-בר-סמך של 95%, 0.33-0.71). באנליזה מתוקננת, הנקה נמצאה באסוציאציה עם סיכויים מופחתים של ציון IQ נמוך (יחס סיכויים מתוקנן של 0.62, רווח-בר-סמך של 95%, 0.41-0.93). כל חודש נוסף של הנקה נמצא באסוציאציה עם סיכויים נמוכים יותר לציון IQ נמוך (יחס סיכויים מתוקנן של 0.97, רווח-בר-סמך של 95%, 0.939-0.996). לא נמצאו אסוצאיאציות משמעותיות סטטיסטיות בין הנקה לבין תוצאים נוירו-התפתחותיים אחרים באנליזות המתוקננות.

לסיכום, הנקה ומשכה נמצאו באסוציאציה במחקר זה עם סיכויים נמוכים יותר לציוני IQ נמוכים בגיל 5 שנים.

מקור: 

Plunkett BA, Mele L, Casey BM, Varner MW, Sorokin Y, Reddy UM, et al. Association of Breastfeeding and Child IQ Score at Age 5 Years. Obstet Gynecol [Internet]. 2021 Apr;137(4):561–70. 

נושאים קשורים:  הנקה,  מנת משכל,  גדילה והתפתחות,  מחקרים
תגובות