צניחת איברי אגן

אומדן הצלחה וכישלון לאחר תיקון כירורגי של צניחת איברי אגן

יש צורך ביצירת אומדנים טובים יותר לכישלון של ניתוחי רצפת אגן, שכן יתכן שהאומדנים הנוכחים גורמים להערכת יתר של כישלונות

09.06.2021, 16:35
בריאות גינקולוגית (צילום: אילוסטרציה)

אמידת ההצלחה של ניתוחי תיקון רצפת האגן היא נושא שנוי במחלוקת. באופן היסטורי, נעשה בספרות שימוש מסורתי בהגדרות אנטומיות נוקשות. אולם, יש חשיבות גדולה להגדרת תוצאים מרוכזי מטופל. הגדרה מרוכזת מטופל היא שווה בחשיבותה או יתכן שאף עולה בחשיבותה על האומדן האנטומי כאשר אומדים הצלחת ניתוחי צניחת איברי אגן שונים. הבנת המגבלות הקיימות של התוצאים שנמצאים בשימוש היום תוכל לסייע באומדן הצלחת ניתוחים ובהשוואה בין ניתוחי צניחת איברי אגן שונים.

מטרת המחקר הייתה לתאר את מערכת היחסים והחפיפה בין מטופלים שבהם הייתה התאמה בין הגדרות אנטומיות וסובייקטיביות, כמו גם לתאר את הגדרות הטיפול מחדש לאחר הצלחה או כישלון לאחר ניתוח צניחת איברי אגן. מטרות נוספות היו לתאר את שיעורי המעבר הין הצלחה לכישלון של הניתוח לאורך הזמן, להשוות ציוני Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory, והשוואת מדד בריאות בעל שישה מימדים ושנות חיים מתוקננות איכות של הגדרות אלה.

הגדרות כירורגיות של "הצלחה" של הניתוח הוערכו בחודשים 3  או 6 ולאחר מכן בחודשים 6, 12, 24, 36, 48 ו-60 לאחר הניתוח. אוכלוסיית המחקר הייתה נשים עם צניחת איברי אגן בדרגה 2 או יותר. במחקר השתתפו 1250 נשים מ-4 מרכזי מחקר שבוצע ע"י המכון הלאומי של יוניס קנדי שריבר לבריאות הילד והתפתחות האדם בהפרעות צרפת האגן. "כישלון" ניתוחי הוגדר ע"י מדד מורכב הדורש 1 או יותר מהבאים - (1) כישלון אנטומי (עפ"י POP-Q, מדדים Ba, Bp או C גדולים מ-0), (2) כישלון סובייקטיבי (תסמינים מטרידים של בליטה ואגינלית) או (3) טיפול pessary או טיפול כירורגי חוזר של צניחת איברי האגן. נעשתה השוואה של ציוני Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory, השוואת מדד בריאות בעל שישה מימדים והשוואת שנות חיים מתוקננות בין מטופלים שהתאימו להגדרות של "הצלחה" ו"כישלון" כולל הצלחה "לסירוגין" (intermittent) וכישלון לאורך זמן.

ב-433 נשים מתוך 1250 המשתתפות בניסוי (34.6%) נמצאו תוצאים כירורגיים של כישלון בנקודת זמן אחת לפחות. מתוך נשים אלה, ל-85.5% (370 מתוך 433) היה רק מרכיב אחד של כישלון מורכב (כישלון אנטומי, 46.7% [202 מתוך 433], כישלון סובייקטיבי, 36.7% [159 מתוך 433], טיפול מחודש, 2.1% [9 מתוך 433]). רק בקרב 12.9% (56 מתוך 433) היו קריטריונים שמתאימים הן לכישלון אנטומי והן לכישלון סובייקטיבי.

כמו כן, אעפ"י שבתחילה נשים אלה התאימו לקריטריונים של "כישלון", בהמשך 24.2% מתוך נשים אלה (כלומר, 105 מתוך 433) עברו ממצב של "כישלון" ל"הצלחה", 83.3% מתוך נשים אלה (88 מתוך 105) התאימו להגדרה של "הצלחה" בבדיקתן האחרונה.

הייתה אסוציאציה בין סיווג של הצלחה וכישלון  בשנה הראשונה והשנייה של שנות חיים מתוקננות איכות חיים וזמן ב-Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory ובהשוואת מדד בריאות בעל שישה מימדים.

מסקנת החוקרים הייתה שיתכן שיש הפרזה בדיווח של כישלון ניתוחי לאחר ניתוחי צניחה של איברי רצפת האגן בספרות הקיימת. רק 13% מהנבדקות התאימות להגדרה סובייקטיבית ואובייקטיבית של כישלון ניתוחי. כרגע מהמקרים אשר הוגדרו כ"כישלון" בתחילה, התחלפו ל"הצלחה" בהמשך. מרבית המקרים שהוגדרו ככישלון בתחילה הוגדרו כ"הצלחה" ניתוחית בבדיקה האחרונה.

ההגדרות המורכבות הנוכחיות של הצלחה או כישלון ניתוחי עשויים לגרום להערכת יתר של שיעור הכישלונות הניתוחיים. דבר זה יכול להסביר בחלקו, את אי ההתאמה בין שיעור הכישלונות המדווחת לבין השיעור הנמוך של טיפולים חוזרים לאחר ניתוחי צניחת רצפת אגן.

מקור: 

Jelovsek JE, Gantz MG, Lukacz E, et al. Success and failure are dynamic, recurrent event states after surgical treatment for pelvic organ prolapse. Am J Obstet Gynecol 2021;224:362.e1-11

נושאים קשורים:  צניחת איברי אגן,  ניתוח לתיקון צניחת איברי אגן,  בליטה וגינלית,  מחקרים
תגובות