רירית הרחם

תוצאים ארוכי טווח של נשים לאחר גיל המעבר עם רירית רחם פרוליפרטיבית

חוקרים סבורים כי לנשים אחרי גיל המעבר עם רירית רחם פרוליפרטיבית, יש סיכון גבוה יותר להיפרפלזיה וסרטן של רירית הרחם

28.01.2021, 18:15
אנדומטריוזיס - תצוגה מוגדלת מדגימה של בלוטת רירית הרחם (אילוסטרציה)
אנדומטריוזיס - תצוגה מוגדלת מדגימה של בלוטת רירית הרחם (אילוסטרציה)

זה מכבד ידוע כי אנדומטריום פרוליפרטיבי הינו ממצא המדווח ב-15% מביופסיות רירית הרחם, של נשים בגיל 50 ומעלה. עם זאת, בניגוד להיפרפלזיה של רירית הרחם, רירית רחם פרוליפרטיבית אינה קשורה לסיכון לסרטן רירית הרחם. מטרת החוקרים הייתה לדווח על התוצאים ארוכי הטווח של נשים לאחר גיל המעבר, עם אבחנה של רירית רחם פרוליפרטיבית.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי שכלל 1,808 נשים בגילאי 55 ומעלה, שעברו ביופסיה של רירית הרחם בין ינואר 1997 לדצמבר 2008. הנתונים בנוגע לתוצאות היו זמינים עד פברואר 2018. החוקרים השוו בין נשים עם רירית רחם פרוליפרטיבית לנשים עם רירית אטרופית, בכל הנוגע לסיכון לפתח בעתיד היפרפלזיה או סרטן של האנדומטריום. בנוסף, ערכו תת-אנליזה לנשים שהתייצגו עם דימום וסתי לאחר גיל המעבר, ואנליזות רגרסיה לוגיסטיות חד ורב-משתניות ששימשו להערכת ערפלנים.

החוקרים איתרו 297 נשים (16.4%) שאובחנו עם פרוליפרציה של רירית הרחם ו-962 נשים עמדו בקריטריונים להיכלל במחקר. החוקרים מצאו כי בקרב אותן נשים, ל-278 הייתה רירית רחם פרוליפרטיבית ול-684 הייתה רירית רחם אטרופית. הם דיווחו כי נשים עם רירית רחם פרוליפרטיבית היו צעירות יותר (גיל ממוצע של 61.2 לעומת 64.5; P <0.0001) והיו בעלות מדד מסת גוף גבוה יותר (33.9 לעומת 30.6 ק"ג/מ"ר; P <0.0001). כמו כן, נמצא כי ליותר נשים אפרו-אמריקאיות הייתה רירית רחם פרוליפרטיבית. משך תקופת המעקב היה דומה בשתי הקבוצות (11.9 לעומת 11.5 שנים; P = 0.27). נמצא כי נשים עם רירית רחם פרוליפרטיבית היו בסיכון גבוה יותר לפתח היפרפלזיה של רירית הרחם או סרטן (11.9% לעומת 2.9%; P <0.0001), סרטן רירית הרחם מכל סוג (5.8% לעומת 1.8%; P = 0.002), היפרפלזיה אטיפית של רירית הרחם (2.2% לעומת 0.4%; P = 0.02) והיפרפלזיה של רירית הרחם שאינה אטיפית (2.0% לעומת 0.7%; P = 0.001). זאת ועוד, נמצא כי הסיכון לפתח סרטן של רירית הרחם והיפרפלזיה של רירית הרחם נותר דומה לאחר פסילה של נשים שעברו טיפול הורמונלי חליפי (12.2% לעומת 3%; P = 0.001). כאשר ביצעו אנליזת רגרסיה לוגיסטית, דיווחו כי היסטולוגיה המראה רירית רחם פרוליפרטיבית (יחס סיכויים - 3.89; רווח בר-סמך 95%: 2.03-7.49; P <0.0001), גיל של מעל 60 (יחס סיכויים - 1.98; רווח בר-סמך 95%: 1.03-3.82; P = 0.04) ומדד מסת הגוף של יותר מ-35 ק"ג/מ"ר (יחס סיכויים - 2.3; רווח בר-סמך 95%: 1.09-4.83; P <0.0001) נותרו גורמי סיכון מובהקים להתקדמות לסרטן.

החוקרים הגיעו למסקנה כי אחת מתוך שש נשים לאחר גיל המעבר שעברו ביופסיה של רירית הרחם, אובחנו עם רירית רחם פרוליפרטיבית. יתר על כן, 11.9% מהנשים פיתחו היפרפלזיה של רירית הרחם או סרטן, שכיחות גבוהה פי 4 בהשוואה לנשים עם רירית רחם אטרופית. הם סבורים כי יש טעם במעקב ארוך טווח בנשים עם דימום וסתי המופיע לאחר גיל המעבר והיסטולוגיה המראה פרוליפרציה של רירית הרחם. לטענתם יש צורך במחקרים נוספים על מנת לבחון האם נדרש טיפול כדי לשלול את הסיכון שמלווה חשיפה לאסטרוגן.

מקור: 

Rotenberg, O. et al. AJOG 2020; 223(6); p. 896. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2020.06.045

נושאים קשורים:  רירית הרחם,  ביופסיה,  סרטן הרחם,  מחקרים
תגובות