מחקרים-Covid-19

הפרדת התינוק מהאם עקב הדבקה ב-COVID-19 וההשפעה על ההנקה

חוקרים סבורים כי הפרדת יילודים מאימהות עם הדבקה ב-COVID-19 לאחר הלידה, משפיעה לרעה על תוצאי ההנקה

הנקה (צילום: אילוסטרציה)

מטרת החוקרים הייתה להעריך את ההשפעה של הפרדת התינוק מהאם, כתוצאה מזיהוי הדבקה ב-COVID-19 באם באמצעות בדיקת PCR, על תוצאי ההנקה.

החוקרים עיצבו מחקר עוקבה אורכי תצפיתי שכלל אימהות עם הדבקה ב-COVID-19 על סמך בדיקת PCR והיילודים שלהן, בשלושה בתי חולים מקבוצת Langone Health בעיר ניו יורק, שילדו בין התאריכים 25 במרץ 2020 ל-30 במאי 2020. החוקרים שאלו את האימהות באמצעות שיחת טלפון מה הייתה תכנית ההאכלה שלהן לפני הלידה, האכלה במסגרת בית החולים והאכלה בבית של התינוקות שלהן. כל שינוי בתוכנית הביא את החוקרים לשאול אותן האם השינוי נבע ממחלת COVID-19.

החוקרים מצאו כי מתוך 160 צמדי אם-יילוד, 103 אימהות הושגו באמצעות הטלפון ו-85 הסכימו להשתתף בסקר. הם מצאו כי לא היה הבדל מובהק בתוכניות ההאכלה לפני הלידה בין הצמדים שחוו הפרדה לבין אלו שלא (P = 0.268). זאת ועוד, נמצאו שיעורי הנקה גבוהים יותר בקרב צמדים שלא חוו הפרדה, בהשוואה לאלו שכן, הן בבית החולים (P<0.001) והן בבית (P = 0.012). נמצא כי רק 2 אימהות בכל קבוצה דיווחו על חלב אם כמקור ההאכלה בבית החולים (5.6% מאלו שלא הופרדו לעומת 4.1% מאלו שכן). עוד דיווחו החוקרים כי COVID-19 צוטט באופן שכיח יותר כסיבה לשינוי בקבוצה שעברה הפרדה (49.0% לעומת 16.7%; P<0.001). לבסוף, נמצא כי כאשר ריבדו את הצמדים לפי מצב התסמינים לארבע קבוצות: אימהות ללא תסמינים שהופרדו מיילודיהן, אימהות ללא תסמינים שלא הופרדו, אימהות עם תסמינים שעברו הפרדה ואימהות עם תסמינים שלא עברו הפרדה – התוצאות נותרו ללא שינוי.

החוקרים הגיעו למסקנה כי בצל המגיפה של COVID-19, הפרדה בין האם ליילוד שלה אכן משפיעה על תוצאי ההנקה, כאשר שיעורי ההנקה הינם נמוכים יותר הן במהלך האשפוז והן בבית לאחר השחרור באימהות שהופרדו מיילודיהן, בהשוואה לאימהות ותינוקות שלא הופרדו לאחר הלידה. החוקרים סבורים כי לא הייתה עדות להעברה ורטיקלית של הנגיף, אך דיווחו על מקרה אחד של הדבקת יילוד על ידי אם סימפטומטית שהחזיקה את התינוק לאחר הלידה כאשר היא אינה חובשת מסיכה.

מקור: 

Popofsky, S. et al. The Journal of Pediatrics 2020; 226; 64-70. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.08.004

נושאים קשורים:  19-COVID,  הנקה,  יילודים,  מחקרים
תגובות