מחקרים

פוריות וגודל האוכלוסייה בשנת 2100 – בשורות טובות?

ניתוח דפוסי פוריות, תמותה והגירה לקראת סוף המאה מציגים אתגר בהנגשת אמצעי מניעה וחינוך לנשים

11.10.2020, 15:52

מאמר חשוב זה מציג תחזית נשענת ראיות הצופה דפוסי פוריות עתידיים בעולם. יש לכך חשיבות מרכזית להערכת גודל האוכלוסייה העתידי, שצריכה להתגבר על אי ודאות משמעותית ומתודולוגיות שונות של הערכה וחיזוי, דבר שמוביל להבדלים חשובים בתחזיות האוכלוסייה העולמית. לשינוי גודל האוכלוסייה ומבנה הגיל עשויות להיות השפעות כלכליות, חברתיות וגיאופוליטיות עמוקות במדינות רבות. במחקר זה מציגים החוקרים מ-Institute for Health Metrics and Evaluation,יUniversity of Washington שיטות חדשניות לחיזוי תמותה, פוריות, הגירה ואוכלוסייה.

נדגמה אוכלוסייה עתידית בתרחישי ייחוס ותרחישים אלטרנטיביים כפונקציה של שיעורי פוריות, נדידה ותמותה. החוקרים פיתחו מודל סטטיסטי לניתוח סיום פוריות בגיל 50 של עוקבה (Completed cohort fertility at age 50 years - CCF50) מתוך הבנה שפוריות קבוצה שהושלמה יציבה הרבה יותר לאורך זמן מאשר המדד התקופתי של שיעור הפריון הכולל (TFR). שיעורי פוריות ספציפיים לגיל עוצבו כפונקציה של CCF50 משתנים נבחרים. תמותה ספציפית לגיל נדגמה עד 2100 תוך שימוש בנתוני תמותה בסיסית, סרגל של גורמי סיכון ומודל משולב אוטורגרסיבי (ARIMA - autoregressive integrated moving average). הגירה נטו עוצבה כפונקציה של המדד החברתי-דמוגרפי, קצב גידול האוכלוסייה הגולמי ומוות ממלחמה ואסונות טבע; ושימוש במודל ARIMA. מסגרת המודל שימשה לפיתוח תרחיש התייחסות ותרחישים חלופיים בהתבסס על קצב השינוי בהשלמת השכלה החינוכית ויישום מניעת הריון. גודל התוצר המקומי הגולמי לכל מדינה וטריטוריה הוערך בתרחיש ההתייחסות. מרווחי אי ודאות תחזיתיים (UIs - Forecast uncertainty intervals) שילבו אי ודאות שנלמדה מנתוני עבר, אומדן מודלים ונתוני תחזית.

תחזית ה-TFR העולמית בתרחיש הייחוס הוערכה להיות 1.66 (95% תחזית אי ודאות עתידית 08.33-2.10) בשנת 2100. בתרחיש הייחוס, קובע המחקר כי האוכלוסייה העולמית תגיע לשיאה בשנת 2064 ותעמוד על 9.73 מיליארד (8.84-10.9) אנשים וירידה ל-8.79 מיליארד (6.38-11.8) בשנת 2100. תחזיות הייחוס לחמש המדינות הגדולות בשנת 2100 היו: הודו – 9.1 מיליארד (0.72-1.17), ניגריה – 791 מיליון (594-1,056), סין – 732 מיליון (456-1,499), ארה"ב – 336 מיליון (248-456  ופקיסטן – 248 (151-427). הממצאים מראים גם כי מבנה הגילאים משתנה באזורים רבים בעולם, עם 2.37 מיליארד (1.19-2.87) אנשים מעל גיל 65 ו-1.70 מיליארד (1.11-2.18) אנשים מתחת לגיל 20 בשנת 2100.

עד שנת 2050, החוקרים חוזים שב-151 מדינות יהיה TFR נמוך מרמת ההחלפה (2.1 <TFR), ובשנת 2100, ב-183 מדינות TFR יהיה נמוך מרמת ההחלפה. בתרחיש הייחוס, 23 מדינות כולל יפן, תאילנד וספרד, יחוו צניחה של יותר מ-50% באוכלוסייתן משנת 2017 ל-2100; אוכלוסיית סין תפחת ב-48% (4.68-6.1). התחזית שסין תהיה הכלכלה הגדולה ביותר בשנת 2035 פוגשת בתרחיש ההתייחסות, תחזית כי ארה"ב תהיה שוב הכלכלה הגדולה ביותר בשנת 2098. התרחישים האלטרנטיביים של החוקרים מצביעים על כך שעמידה ביעדי האו"ם לפיתוח בר-קיימא בחינוך והספקת אמצעים למניעת הריון יביאו לכך שהאוכלוסייה עולמית בשנת 2100 תהיה 6.29 מיליארד (4.82-8.73).

המחקר מצביע על כך שהמגמות המתמשכות בהגדלת אחוז הנשים הנכללות במערכת ההשכלה והנהנות מגישה רחבה לאמצעי מניעה להריון יזרזו את הירידות בפוריות ואת גידול האוכלוסייה. ל-TFR מתמשך הנמוך מהרמה החלופית במדינות רבות, כולל סין והודו, יהיו השלכות כלכליות, חברתיות, סביבתיות וגיאופוליטיות. מדיניות מכוונת לפוריות נמוכה, תוך שמירה ושיפור בריאות האישה בגיל הפוריות - תהיה מכריעה בשנים הבאות.

מקור:

Vollset SE, Goren E, Yuan CW, Cao J, Smith AE, Hsiao T, Bisignano C, Azhar GS, Castro E, Chalek J, Dolgert AJ, Frank T, Fukutaki K, Hay SI, Lozano R, Mokdad AH, Nandakumar V, Pierce M, Pletcher M, Robalik T, Steuben KM, Wunrow HY, Zlavog BS, Murray CJL. Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet. 2020 Jul 14:S0140-6736(20)30677-2. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30677-2

נושאים קשורים:  מחקרים,  דמוגרפיה,  פוריות,  בריאות גלובלית,  אמצעי מניעה
תגובות
אנונימי/ת
15.10.2020, 19:10

מאמר שלא מתייחס למשבר האקלים ולקריסת האנושות הצפויה לא שווה את הדיו

אנונימי/ת
15.10.2020, 19:47

אוכלוסיית סין תצטצמצם בחצי? לא נראה סביר בכלל לאור זה שלאחר הסרת הסנקציות על הולדה של מעל ילד אחד הפריון שם עלה.
תחזית המאמר הזה נראית יותר כמו wishfull thinking.