מחקרים

היעילות והבטיחות של אינסולין detemir בטיפול בסוכרת במהלך הריון

מחקר זה מצא שאינסולין detemir יעיל יותר בטיפול בסוכרת במהלך הריון לעומת אינסולין מסוג neutral protamine Hagedorn

סוכרת במהלך ההריון, בדיקת רמת סוכר (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר היא להשוות את היעילות והבטיחות של אינסולין דטמיר (IDet) לעומת אינסולין מסוגneutral protamine hagedor nי(NPH) המשמש לנשים בהריון עם סוכרת.

מחקר זה נערך בקרב 240 בנשים הרות הסובלות מסוכרת. 132 סבלו מסוכרת עוד לפני ההיריון ו-108 עם סוכרת הריונית. כל המטופלות חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות: קבוצת IDet שמנתה 120 משתתפות ושטופלו ב-IDet בתוספת אינסולין קצר פעולה Novolin-R לפני שלוש ארוחות (תוכנית RRR-IDet), וקבוצת NPH שטופלו ב-NPH בתוספת Novolin-R לפני שלוש ארוחות (תוכנית RRR-NPH). המטופלות נרשמו במהלך 12-28 שבועות הריון והמעקב עד הלידה.

מאפייני הבסיס, כגון גיל, שבועות הריון, HbA1c ממוצע, גלוקוז בפלסמה בצום (FPG) ובדיקת העמסת גלוקוז אוראלית (OGTT) היו דומים בין שתי קבוצות. לאחר שבוע של טיפול, ה-FPG של קבוצת IDet היה נמוך משמעותית מקבוצת ה-NPH (רמת מובהקות< 0.05) והזמן הדרוש כדי להגיע לרמת הגלוקוז בדם היה קצר באופן משמעותי (רמת מובהקות< 0.001). לאחר 3 חודשים של טיפול, רמת ה-HbA1c נורמלה בשתי הקבוצות אך לא היה הבדל מובהק ברמת HbA1c. תוצאות האימהיות והיילודים היו דומות בין שתי הגישות הטיפוליות; עם זאת, שכיחות ההיפוגליקמיה בקבוצת IDet הייתה נמוכה מזו של קבוצת ה-NPH (רמת מובהקות< 0.05) התגובות השליליות לתרופות היו נדירות ודומות בין שתי הקבוצות.

לטיפול בסוכרת הריונית, תכניות RRR-IDet ותכנית RRR-NPH שלטו ביעילות בגלוקוז בדם. בהשוואה ל-NPH,יIDET יכול היה לשלוט ברמת הגלוקוז בדם והגיע ליעדים במהירות וביעילות רבה יותר, ובכך להקטין את מספר זריקות האינסולין ואת שכיחות ההיפוגליקמיה אצל נשים בהריון מבלי להגדיל תוצאות לידה שליליות. לכן, עבור נשים בהריון עם סוכרת הריון, הזקוקות לטיפול באינסולין, IDet יהווה אינסולין בסיסי אידיאלי הראוי לקידום במסגרת קלינית.

מקור:

Ji J. Et al. (2020) BMJ Open Diabetes Res Care.8(1):e001155.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת,  סוכרת הריונית,  אינסולין,  דטמיר
תגובות