אכילה תלוית-תגמול

אכילה תלוית-תגמול, שליטה עצמית ושינוי במשקל במהלך ההריון ואחריו

מחקר בדק האם אכילה תלוית-תגמול קשורה לעליה עודפת במשקל במהלך ההריון ושמירה על משקל זה בתקופה שלאחר ההריון

תזונה בהריון (אילוסטרציה)
תזונה בהריון (אילוסטרציה)

ישנה השערה כי אכילה תלוית-תגמול מהווה את הבסיס לעליה במשקל בסביבות מעודדות-השמנה, אך תפקידה במהלך הריון ובמהלך התקופה שלאחר ההריון – אינו ידוע. בתקופות אלו עליה במשקל נחשבת דבר תקין, אך עודף עליה במשקל ושמירה עליו גם לאחר מכן הינן תופעות נפוצות.

מחקר זה בדק את הקשרים בין אכילה תלוית-תגמול המדווחת באופן עצמי, שליטה עצמית וסביבת המזון הביתי לבין צבירת משקל עודף במהלך ההריון ושינוי במשקל בתקופה שלאחר ההריון.

זהו מחקר עוקבה תצפיתי שבו גויסו משתתפות בהריון בשבוע 12 ומטה, אשר נבדקו לאורך ההריון ועד לשנה לאחר ההריון. סה"כ 458 משתתפות גויסו; 367 נשארו במעקב עד ללידה לפחות. נבדקו 4 מדדים שקשורים לאכילה תלוית-תגמול – 'מדד התמכרות לאוכל המתוקן של ייל', 'מדד כוחו של מזון', תהליך בחירה רבת-אפשרויות ושאלון 'הערך המחזק של מזון'. בנוסף, נבדקו 2 מדדים שקשורים לשליטה עצמית – 'מדד האימפולסיביות של בארט' ו'מלאי דחיית סיפוקים'. כמו כן, נבדק גם 'מלאי המזון הביתי'. בוצעו מדידות של משקל וקיפולי עור. לצורך ביצוע הסטטיסטיקה, החוקרים השתמשו באנליזות לוגיגסטיקה רב-שמית ורגרסיה לינארית מרובה, וזאת על מנת להעריך את הקשרים בין אכילה תלוית-תגמול, שליטה עצמית וסביבת המזון הביתי לבין צבירת משקל עודף במהלך ההריון, צבירת שומן בהריון, שינוי במשקל בתקופה שלאחר ההריון ואחוז המשקל הצבור שנותר לאחר מכן.

צבירת משקל עודפת במהלך ההריון נמצאה קשורה עם עוצמת הערך המחזק של מזון, אך לא נמצאה קשורה לאף אחד מהמדדים האחרים של אכילה תלוית-תגמול, שליטה עצמית או סביבת המזון הביתי. צבירת שומן הריוני גדולה יותר נמצאה קשורה רק ל'תהליך בחירה רבת אפשרויות'. שינוי במשקל בתקופה שלאחר ההריון ואחוז המשקל הצבור שנותר לאחר מכן נמצאו קשורים לדחית סיפוקים במידה רבה יותר ולסביבת מזון ביתי מעודדת השמנה, אך לא נמצאו קשורים לאף מדד של אכילה תלוית-תגמול או לאימפולסיביות.

החוקרים הסיקו כי הממצאים אינם תומכים בהשערה כי אכילה תלוית-תגמול המדווחת באופן עצמאי, קשורה לתוצאות המשקל בהריון ובמהלך התקופה שלאחר הריון. עם זאת, כן הודגם קשר בין דחיית סיפוקים לבין היוותרות המשקל בתקופה שלאחר הריון. יש צורך במחקר נוסף, תוך שימוש בשאלונים ומדידות אובייקטיביות של אכילה תלוית-תגמול, על מנת לפתח את הבנתנו לגבי הקשר בין אכילה תלוית-תגמול לבין שינויים במשקל במהלך תקופה קריטית זו בחיי האישה.

מקור:

Tonja R. Nansel et. al (2020), int J Obes. https://doi.org/10.1038/s41366-020-00685-2

נושאים קשורים:  אכילה תלוית-תגמול,  השמנה,  עליה עודפת במשקל,  הריון,  לאחר ההריון,  מחקרים
תגובות