מחזור הרבייה

ההשפעה של הפרעות בשעון הביולוגי על מערכת הרבייה

במחקר זה נמצא כי שינויים כרוניים במעגל האור/חושך מובילים לירידה בפוריות

04.05.2020, 13:20

בנקבות של יונקים, מחזורים בתפקודי הרבייה תלויים גם בשעון הביולוגי המסונכרן עם מחזור האור/חושך ובאיזון בין פידבק שלילי וחיובי של אסטרדיול, אשר הריכוז שלו משתנה לאורך תהליך הבשלת הביציות. בנשים, מחקרים הראו שסביבות המשבשות את השעון הביולוגי, כמו עבודה במשמרות, עשויות לשבש את הפוריות ואת הצלחת ההתעברות.

מטרת המחקר הייתה לבדוק את ההשפעה של שינויים במחזור האור/חושך על מחזור מערכת הרבייה והתזמון של העלייה החדה בהורמון מחלמן טרם הביוץ בעכברות.

לאחר שהעכברות במחקר נחשפו לעיכוב או הקדמה חד פעמיים של עשר שעות במחזור האור/חושך, ההופעה והתזמון של העלייה החדה בהורמון מחלמן והמחזוריות של מערכת הרבייה חזרו לנורמה לאחר שלושה מחזורי רבייה. לעומת זאת, כאשר העכברות נחשפו לשינויים כרוניים (הקדמות חוזרות של עשר שעות במהלך שלושה ימים ולאחר מכן ארבעה ימים של עיכובים אשר ארכו עשר שעות), פעילות מערכת הרבייה שובשה בצורה חמורה.

ברוב העכברות לא הייתה עלייה חדה בהורמון מחלמן טרם הביוץ לאחר התחלת השינויים הכרוניים במחזור האור/חושך. מעבר לכך, הצלחות ההתעברות בעכברות אשר היו חשופות לשינויים הכרוניים הופחתו, כך שמספר הגורים היה נמוך פי שניים בקבוצת הניסוי לעומת קבוצת הביקורת.

החוקרים סיכמו כי המחקר הראה שחשיפת העכברות לשינוי חד-פעמי במחזור האור/חושך השפיעה באופן שולי על תפקוד מערכת הרבייה, בעוד חשיפה לשינויים כרוניים במעגל האור/חושך הזיקה בצורה משמעותית להופעת העלייה החדה בהורמון מחלמן טרום הביוץ, מה שהוביל לירידה בפוריות.

מקור: 

Thibault Bahougne et. al (2020)  https://doi.org/10.1210/endocr/bqaa028

נושאים קשורים:  מחזור הרבייה,  עלייה חדה בהורמון מחלמן,  הפרעה בשעון הביולוגי,  עבודה במשמרות,  מחקרים
תגובות