מחקרים

הקשר בין שימוש באוקסיטוצין ופקיעת קרומים לבין שיעורי ניתוחים קיסריים

הירידה המשמעותית במתן אוקסיטוצין ובפקיעת קרומים מלאכותית ב-2016 לעומת 2010 לא הייתה מלווה בירידה בשיעורי הניתוחים הקיסריים בנשים בצרפת שהחלו את לידתן באופן ספונטני

מטרת המחקר הייתה להעריך האם ירידה בשיעור מתן האוקסיטוצין ושיעור פקיעת הקרומים המלאכותי שנצפתה בין 2010-2016 בצרפת היתה קשורה בשינוי בשיעור הניתוחים הקיסריים בנשים שנכנסו ללידה ספונטנית.

במחקר חתך זה נכללו נשים שהשתתפו במחקר לאומי בצרפת בין 2010-2016 שילדו בשבוע 37 לפחות לאחר התחלה ספונטנית של לידה וילדו יילוד חי במצג ראש. בשביל לבדוק האם הירידה במתן האוקסיטוצין ופקיעת הקרומים המלאכותית הייתה מוסברת על ידי מאפייני היולדות ומאפייני המחלקות בהן הנשים אושפזו, בוצע ניתוח מידע רב-משתני. באותה שיטה נבדקו ההבדלים בשיעורי הניתוחים הקיסריים. ניתוח זה נעשה לאחר מכן גם על נשים לקראת לידה ראשונה, בסיכון נמוך, נשים לקראת לידה שנייה ואילך בסיכון נמוך ובנשים עם ניתוח קיסרי קודם. כמו כן הושוו ההתוויות לניתוח קיסרי בין 2010-2016.

שיעורי מתן האוקסיטוצין היו נמוכים באופן משמעותי וירדו מ-58.3% ב-2010 ל-45.2% ב-2016 (יחס סיכויים מתוקנן 0.51, רווח בר-סמך 95%: 0.47-0.55). שיעורי פקיעת הקרומים המלאכותיים ירדו בצורה דומה מ-52.4% ל-42.6% (0.66, 0.62-0.71). שיעור הניתוחים הקיסריים נותר זהה – 6.9% לעומת 6.6% (0.93, 0.82-1.06). דפוסים דומים נרשמו בקבוצות השונות. ההתוויות לביצוע ניתוח קיסרי נותרו דומות.

הירידה המשמעותית במתן אוקסיטוצין ובפקיעת קרומים מלאכותית ב-2016 לעומת 2010 לא הייתה מלווה על ידי ירידה בשיעורי הניתוחים הקיסריים בנשים בצרפת שהחלו את לידתן באופן ספונטני.

מקור: 

Girault A. et al (2020). Obstetrics & Gynecology: Volume 135 - Issue 2 - p 436-443;

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיילדות,  מחקר חתך,  ניתוח קיסרי
תגובות