מחקרים

חשיפה תוך-רחמית לביספנול קשורה לשינויים באמניוציטים התלויים במין העובר

במחקר זה זוהו שינוים בביטוי הגנים בעוברים שנחשפו ל-BPA בסביבה התוך רחמית. השינויים היו קשורים גם במין העובר והתבטאו יותר בעוברים זכרים

03.03.2020, 17:27
אולטרהסאונד של עובר ברחם (צילום: אילוסטרציה)

מטרת המחקר הייתה לבדוק את השינויים במתילציה של DNA בכל הגנום ובביטוי של אמניוציטים בטרימסטר השני להריון שנחשפו ל-Bisphenol Aי(BPA), שנקשר בהשמנת יתר וסוכרת, בסביבה התוך רחמית.

מחקר זה היה מחקר מקרה ביקורת שבוצע באמניוציטים עם התאמה למין העובר, מוצא האם, גיל האם, גיל ההריון בעת ביצוע בדיקת מי השפיר ושבוע הלידה. המקרים במחקר זה היו תאי אמניון עם ערכי BPA שבין 0.251-23.74 ננוגרם/מ"ל. בדיקת מתילציה של הגנום כתלות במין וריצוף RNA בוצעו בשביל לזהות אזורים שעברו מתילציה בצורה שונה ושינויים בביטוי הגנטי שקשור לחשיפה ל-BPA. בנוסף, חיפשו החוקרים מסלולים שבוטאו ביתר לאחר החשיפה ל-BPA. בנוסף בוצע ניתוח מידע In Silico HI-C בשביל לזהות אינטראקציה בין כרומטין לבין אזורים עם שינוי במתילציה.

נראו 101 גנים עם ביטוי שונה באמניוציטים של עוברים ממין זכר שנחשפו ל-BPAי(q<0.05) בסביבה התוך רחמית, עם העשרה של מסלולים החשובים לחוסר פעילות כבדית, איתות קולגני וייצור שומן. שלושים וששה אזורים עם שינוי במטילציה זוהו באמניוציטים מעוברים זכרים שנחשפו ל-BPA וב-14 עוברים ממין נקבה (q<0.05). אנליזה מסוג Hi-C זיהתה אינטרקציה בין אזורים עם שינוי במתילציה לבין 24 גנים עם שינוי בביטוי באמניוציטים של עוברים ממין זכר וב-12 עוברים ממין נקבה (p<0.05).

מקור: 

Bansal A. et al (2020). The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 105, Issue 2, February 2020, dgz037;

נושאים קשורים:  מחקרים,  סביבה תוך רחמית,  ביטוי גנטי,  מתילציה,  ביספנול A
תגובות