דלקת פרקים שגרונית

ההשפעות של דלקת פרקים שגרונית לעומת דלקת חוליות מקשחת על תוצאים לאחר הלידה

במחקר זה נמצא כי הנשים ההרות שסבלו מדלקת פרקים שגרונית נמצאו בסיכון גבוה יותר לתוצאים השליליים שנבדקו באם וביילוד, והנשים ההרות שסבלו מדלקת חוליות מקשחת לא נמצאו בסיכון מוגבר לתוצאים הללו

בדיקות בהריון. אילוסטרציה

ההשפעות של דלקת פרקים שגרונית וההשפעות של דלקת חוליות מקשחת על תוצאים לאחר הלידה באם וביילוד לא הושוו עד כה ברמת האוכלוסייה.

בקוהורט שכלל 312,081 נשים, נבדקה באופן אקראי לידה אחת מתוך סך הלידות של כל אישה. החוקרים הגדירו שלוש קבוצות מחקר: בקבוצה 1  נכללו משתתפות שלא היו חולות בדלקת פרקים כלשהי (n = 308,989), בקבוצה 2 נכללו משתתפות חולות דלקת פרקים שגרונית (n = 631), ובקבוצה 3 נכללו משתתפות חולות דלקת חוליות מקשחת (n = 2,461). החוקרים העריכו את ההבדלים בין שלוש הקבוצות בתוצאים באמהות וביילודים, בתחלואה נלווית, ובשימוש בתרופות. התוצאים שנבדקו היו ׳גודל קטן לגיל הריון׳ (SGA) והפרעות יתר לחץ דם במהלך הריון.

החוקרים מצאו כי לנשים ההרות שסבלו מדלקת פרקים שגרונית היה סיכוי גבוה בצורה משמעותית להגיע ללידה מוקדמת (13.5%), לניתוח קיסרי (33.9%), ללקות בהפרעות יתר לחץ דם במהלך ההריון (10.5%), ולשאת ברחמן עוברים הקטנים לגיל ההריון (15.6%), בהשוואה לנשים ההרות שסבלו מדלקת פרקים שגרונית או שלא סבלו מדלקת פרקים כלשהי. השימוש בנוגדי דלקת שאינם סטרואידים וקורטיקוסטרואידים היה שכיח יותר בקרב הנשים ההרות שסבלו מדלקת פרקים שגרונית מאשר בקרב הנשים ההרות בשאר קבוצות המחקר. לנשים שסבלו מדלקת פרקים שגרונית היה סיכוי גבוה יותר לשאת ברחמן עובר SGA (יחס הסיכויים 1.51, 95% רווח בר-סמך 1.21-1.88; p < 0.01) וללקות בהפרעת יתר לחץ דם בהריון (יחס הסיכויים 1.51, 95% רווח בר-סמך 1.16-1.97; p < 0.01) בהשוואה לנשים ללא דלקת פרקים כלשהי. לא נמצא הבדל בתוצאים שנבחנו בין הנשים שסבלו מדלקת חוליות מקשחת לבין הנשים שלא סבלו מדלקת פרקים כלשהי,

מסקנת החוקרים הייתה שנשים שסבלו מדלקת פרקים שגרונית היו בסיכון גבוה יותר לתוצאים שליליים באם ובעובר, בעוד הסיכון לתוצאים אלו היה דומה בשתי קבוצות המחקר האחרות.

מקור: 

Stephanie O. Keeling et. al (2020) The Journal of Rheumatology DOI: https://doi.org/10.3899/jrheum.181320 

נושאים קשורים:  דלקת פרקים שגרונית,  דלקת חוליות מקשחת,  תוצאים לאחר הלידה,  מחקרים
תגובות