בלוטת התריס

רמות הורמון תריס אמהי ומשקלי לידה

רמות קבועות ונמוכות של Free T4 במהלך ההריון היו קשורות במשקל לידה גבוה יותר וסיכון ליילוד להיות במשקל גבוה לשבוע ההריון. בהתבסס על ממצאים אלו, החוקרים ממליצים על ניטור רמות הורמון בלוטת התריס במהלך ההריון

15.01.2020, 11:52
בדיקות בהריון. אילוסטרציה

מטרת המחקר הייתה לבדוק את הקשר בין תפקוד בלוטת התריס בשלבים מוקדמים ומאוחרים של ההריון לבין משקל הלידה. המחקר הוא מחקר עוקבה באוכלוסייה סינית גדולה.

במחקר זה השתתפו נשים שעברו סקירות של שליש ראשון בבית חולים סיני בינלאומי (International Peace Maternity and Child Health Hospital) בין ינואר 2013 לבין דצמבר 2016. המחקר כלל 46,186 נשים בהן נמדדו רמות TSH, רמות FT4,יT3 ורמות נוגדנים ל-Thyroid Peroxidase בשליש הראשון והשלישי להריון ושבהן היה מידע על משקל הלידה. התוצאים העיקריים במחקר היו משקל לידה, שיעור היילודים במשקל קטן לשבוע לשבוע ההריון ושיער היילודים במשקל לידה הגדול לשבוע ההריון.

רמות גבוהות יותר של TSH או של FT4, או רמות נמוכות יותר של T3 במהלך השליש הראשון או השלישי היו קשורים למשקל לידה נמוך יותר. FT4 באחוזון 2.5 ומטה בשני שלישי ההריון שנבדקו היה קשור למשקל לידה גבוה ב-0.34 סטיות תקן. הקשר בין TSH ו-FT4 לבין משקל לידה השתנה כתלות במין היילוד.

מקור: 

Zhang C. et al (2019). The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 104, Issue 12, December 2019, Pages 5853–5863;

נושאים קשורים:  בלוטת התריס,  משקל לידה,  מחקר עוקבה,  מחקרים
תגובות