חדשות

שיעור הפסקות הריון בישראל נמוך משמעותית בהשוואה למדינות אירופה

אחרי קרואטיה, ישראל דורגה במקום השני בקרב 28 מדינות האיחוד האירופאי עם השיעור הנמוך ביותר של הפסקות הריון לאלף לידות חי

ישראל דורגה במקום השני עם הכי פחות שיעורי הפסקת הריון ל-1,000 לידות חי – 98.8 ל-1,000, נכון ל-2018 לפי דו"ח השוואתי חדש שפרסם בסוף השבוע שעבר משרד הבריאות. במקום הראשון מבין 28 המדינות שנכללות בדו"ח נמצאת קרואטיה – 67.1 ל-1,000, נכון לשנת 2016. הממוצע במדינות האיחוד האירופאי עמד לפי 2016 על 198.6 ל-1,000. השיעור הגבוה ביותר של הפסקות הריון בבולגריה 379.8 ל-1,000 לידות חי.

דו"ח משרד הבריאות מתייחס לשנים 2018-1990 והוא מראה ששיעור הפסקות ההריון בישראל נמוך משמעותית בהשוואה לרוב מדינות אירופה.

בשנת 2018 היו 19,543 פניות לוועדות להפסקת הריון הפועלות בתוקף החוק, ובוצעו 18,209 הפסקות הריון בהתאם לאישורי הוועדות. שיעור הפסקות ההריון ירד ב-1% משנה קודמת וב-18% משנת 2010.

שיעור הפסקות ההריון ירד ב-24% בהתאם לסעיף 1 בחוק המתייחס לגיל האישה, ב-19% לפי סעיף 2 בחוק (הריון מחוץ לנישואין), ב-12% בסעיף 3 בחוק (עקב מום של העובר) וב-17% בהתאם לסעיף 4 בחוק (הריון המהווה סיכון לבריאות האישה).

בשנת 2018, 64% מהפסקות הריון היו עד לשבוע השביעי, 22% בשבוע 12-8, ו-14% בשבוע ה-13 ומעלה בהשוואה ל-48%, 43% ו-14% בשנת 2000.

בשנת 2018, 40% מהפסקות ההריון היו בבתי חולים או במרפאות פרטיות, 36% בבתי החולים הממשלתיים, 18% בבתי החולים של ה"כללית" ו-6% בבתי החולים בירושלים - בהשוואה ל-59%, 25%, 13% ו-6%, בהתאמה, בשנת 2000.

בשנת 2017 היו 333 הפסקות הריון מאוחרות לאחר השבוע ה-23, 1.8% מכלל ההפסקות, 49% בשבועות 26-24 של ההריון - ירידה מ-64% בשנת 2000. מרביתן (90%) היו לפי סעיף 3 בחוק, כאשר הוברר שהעובר עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.

שיעור האישורים להפסקות הריון נמוך בקרב ערביות (6.5 ל-1,000 נשים בגיל פריון) בהשוואה ליהודיות (9.3) ואחרות (11.5) - נכון לשנת 2017. בעשור האחרון, 2017-2008 נרשמה ירידה ב-21% בקרב יהודיות וב-43% בקרב אחרות, ועלייה ב-4% בקרב ערביות.

בשנת 2017, שיעור האישורים בקרב ילידות ברית המועצות לשעבר שעלו לארץ משנת 1990 ואילך היה גבוה פי 1.3 בהשוואה ליהודיות ואחרות, לא-עולות. השיעור בקרב ילידות אתיופיה שעלו משנת 1980 היה גבוה פי 3.4 בהשוואה ליהודיות ואחרות, לא-עולות. השיעור לנשים עד גיל 30 ילידות ישראל ממוצא אתיופי, שהאב יליד אתיופיה, נמוך משיעור ילידות אתיופיה, אך גבוה מהשיעור ליהודיות ואחרות לעומת לא-עולות.

נושאים קשורים:  הפסקת הריון,  דו"ח משרד הבריאות,  חדשות,  מום בעובר,  הריון מחוץ לנישואין
תגובות