מחקרים

השראת לידה בשבוע 41 לעומת ניהול שמרני והשראה בשבוע 42 להריון

מחקר זה שהשווה השראת לידה בשבוע 41 בהשוואה לניהול שמרני והשראת לידה בשבוע 42 ומצא ירידה בשיעור תמותת העוברים והיילודים בקבוצה שעברה השראת לידה. הירידה בשיעורי התמותה לא הובילו לעלייה בתופעות לוואי וסיבוכים אמהיים

01.01.2020, 12:22

מטרת המחקר הנוכחי הייתה להעריך האם השראת לידה בשבוע 41 להריון משפרת את התוצאים ליילוד ולאם בנשים עם הריון בסיכון נמוך בהשוואה לניהול שמרני והשראה בשבוע 42 להריון. המחקר היה מחקר רב-מוקדי, בתווית פתוחה, בהקצאה אקראית בו בחנו חוסר נחיתות של אחת השיטות והוא התקיים ב-14 בתי חולים בשוודיה בין 2016-2018.

במחקר השתתפו 2,760 נשים עם הריון יחיד, ללא סיבוכים. הנשים הוקצו ביחס של 1:1 על ידי מרשם ההריון השוודי. 1,381 הוקצו לקבוצת ההשראה ו-1,379 הוקצו לקבוצת הניהול השמרני.

התוצא העיקרי הנמדד היה תוצא משולב של תוצאים מיילדותיים שכללו אחד או יותר מהבאים – לידת מת, תמותת יילוד, ציון אפגר הנמוך מ-7 לאחר 5 דקות, pH הנמוך מ-7.00 או חמצת מטבולית (pH הנמוך מ-7.05 ו-Base Deficit הגדול מ-12 מילימול/ליטר) במדידה מהעורק הטבורי, אנצפלופתיה על רקע חסר בחמצן, דימום תוך מוחי, פרכוסים, שאיפת מקוניום, צורך בהנשמה ב-72 השעות שלאחר הלידה או פגיעה בפלקסוס הברכיאלי. ניתוח המידע נעשה לפי Intention-to-Treat.

המחקר הופסק מוקדם לאור שיעור גבוה באופן משמעותי של תמותה סביב הלידה בקבוצת הניהול השמרני. התוצא המשולב לא היה שונה בין הקבוצות ועמד על 2.4% בקבוצת ההשראה ו-2.2% בקבוצת הניהול השמרני (סיכון יחסי 1.06, רווח בר-סמך 95%: 0.65-1.73, p=0.9). לא נרשמו מקרים של תמותת יילוד בקבוצת ההשראה לעומת ששה מקרים (5 מקרי תמותה ברחם ותמותת יילוד אחת) אירעו בקבוצת הניהול השמרני (p=0.03). שיעור הניתוחים הקיסריים, הלידות המכשירניות או כל מדד אמהי אחר לא היו שונים בין הקבוצות.

מקור: 

Wennerholm U.B et al (2019). BMJ 2019;367:l6131;

נושאים קשורים:  מחקרים,  השראת לידה,  הקצאה אקראית,  קבוצת ביקורת
תגובות