מחקרים

Bremelanotide לטיפול בהפרעה בירידה בחשק המיני

בשני מחקרים זהים אקראיים, הטיפול ב-Bremelanotide שיפר באופן משמעותי את החשק המיני ואת החרדה המלווה לירידה בחשק המיני בנשים שלפני גיל הפסקת הווסת עם הפרעת ירידה בחשק המיני

מטרת המחקר הייתה להעריך את הבטיחות והיעילות של Bremelanotide לטיפול בנשים שלפני גיל הפסקת הווסת עם הפרעה בירידה בחשק המיני (Hypoactive Sexual Desire Disorder)

שני מחקרי שלב 3 זהים, אקראיים, בסמיות כפולה, בביקורת של אינבו שהתקיימו במספר מרכזים רב במקביל (RECONNECT) העריכו את הבטיחות והיעילות של מתן Bremelanotide במינון 1.75 מ"ג שניתן באופן תת עורי לפי הצורך בנשים שלפני גיל הפסקת הוסת עם הפרעת ירידה בחשק המיני. המטופלות הוקצו ביחס של 1:1 לטיפול בן 24 שבועות עם Bremelanotide או עם אינבו. גודל המדגם חושב לפי תוצאות ממחקרים קודמים. התוצאים העיקריים היו שינויים בחשק המיני לפי שאלון Sexual Function Index-Desire Score ושאלה 13 בשאלון Female Sexual Distress Scale-Desire/Arousal/Orgasm.

המחקר הראשון נערך ב-7 בינואר, 2015 ונסתיים ב-26 ביולי, 2016. המחקר השני נערך ב-28 בינואר, 2015 ונסתיים ב-4 באוגוסט, 2016. מתוך 1,267 הנשים שעברו הקצאה אקראית, 1,247 ו-1,202 נשים הרכיבו את עוקבת הבטיחות והיעילות (לפי Intention-to-Treat מתוקן). רוב הנבדקות היו ממוצא לבן (85.6%), מארה"ב (96.6%) ובגיל ממוצע של 39 שנים. מתחילת המחקר ועד סופו, נשים שלקחו את תרופת המחקר חוו עלייה משמעותי בחשק המיני (0.30 [p<0.001] ו-0.42 [p<0.001] במחקרים הראשון והשני, בהתאמה; 0.35 לשילוב בין שני המחקרים, p<0.001) וירידה משמעותית בחרדה הקשורה לתפקוד המיני (-0.37 ו--0.29, p<0.001 ו-p=0.005, תוצא משולב -0.33, p<0.001), בהשוואה לאינבו. מטופלות שנטלו את תרופת הטיפול חוו יותר הקאות, הסמקה וכאבים (10% יותר) בהשוואה לאינבו.

מקור: 

Kingsberg S.A et al (2019). Obstetrics & Gynecology: Volume 134 - Issue 5 - p 899-908;

נושאים קשורים:  מחקרים,  Bremelanotide,  חשק מיני
תגובות