מחקרים

האם קצב לב עוברי בשליש הראשון להריון יכול לשמש כגורם מנבא לסוכרת הריונית?

מחקר תצפיתי דגם כמה מאות נשים בהריון עם עובר יחיד, ובדק מה היה הערך של קצב הלב העוברי בשליש הראשון להריון כגורם מנבא לסוכרת הריונית בהמשכו

עובר בשבוע הרביעי (צילום: אילוסטרציה)

הוצעו בעבר מספר מודלים לחיזוי סוכרת הריונית בשלבים מוקדמים של ההריון, שהתבססו בעיקרם על משתנים אנמנסטיים וביוכימיים. מטרתו של מחקר זה הייתה להעריך את חוזק הקשר שבין קצב לב עוברי בשליש הראשון להריון, לבין חיזוי ההתפתחות של סוכרת הריונית.

בניתוח הנתונים נכללו נשים ללא סוכרת שהיו בהריון עם עובר יחיד, ועברו סקירה בשליש הראשון להריון (שבועות 11-14). מידע לגבי גיל האם, מדד מסת גוף, עישון סיגריות, שקיפות עורפית, קצב לב עוברי, אורך העובר, מדד הפעימות בתעלה הורידית (DV-PIV), וערכי β-HCG ו-PAPP-A נכללו בניתוח הנתונים. נעשה שימוש בחישובי רגרסיה לוגיסטית רבת משתנים בכדי להעריך את הקשר בין מאפיינים אימהיים ומדדים בבדיקת על-קול בשליש הראשון, לבין סוכרת הריונית. החוקרים אמדו גם את היעילות של מודלים שונים בחיזוי סוכרת הריונית.

המחקר דגם 603 נשים, מתוכן 199 (33%) אובחנו בהמשך בסוכרת הריונית. ניתוח עקומה אופיינית למסווג (ROC analysis) הראה שקצב הלב העוברי בשליש הראשון להריון היה בעל יכולת ניבוי גבוהה לסוכרת הריונית (שטח תחת העקומה 0.809, רווח בר-סמך 95%, 0.769-0.849, P<0.001). בשיעור חיובי כוזב של 20%, לקצב לב עוברי בשליש הראשון להריון היה שיעור גילוי של 65.2% לסוכרת הריונית (יחס סבירות חיובי 3.26, יחס סבירות שלילי 0.43), שעלה ל-89.5% בשיעור חיובי כוזב של 40% (יחס סבירות חיובי 2.24, יחס סבירות שלילי 0.17). בקביעת סף של 162 פעימות לדקה, קצב הלב העוברי הראה שיעורי גילוי של 76.9%, סגוליות של 67.1%, וערך מנבא שלילי של 85.5% לסוכרת הריונית.

החוקרים הסיקו שמדובר במחקר הראשון שהדגיש את התפקיד האפשרי של קצב לב העוברי בשליש הראשון להריון כגורם מנבא מוקדם לסוכרת הריונית. באוכלוסייה עליה נערך מחקר זה, ערך סף של 162 פעימות לדקה הראה שיעורי גילוי וערך מנבא שלילי גבוהים לסוכרת הריונית.

מקור: 

Sirico, A. et al. (2019). European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2019.10.019

נושאים קשורים:  מחקרים,  סוכרת הריונית,  קצב לב עוברי,  שליש ראשון להריון
תגובות