מחקרים

ההשפעה של נטילת פרוגסטין על פענוח דגימות HSIL מצוואר הרחם

מחקר מצא כי ישנם שינויים צורניים בדגימות מצוואר הרחם בנשים שנוטלות אמצעי מניעה מבוססי פרוגסטרון, בדגימות בהן נמצא HSIL. ישנה חשיבות להכרת שינויים אלו על מנת לא לפספס אבחנה של נגעים טרום-ממאירים

נטילת פרוגסטין יכולה לשנות את המאפיינים ההיסטולוגים והציטולוגים של נגעים קשקשיים תוך אפיתליאליים מדרגה חמורה (High grade squamous intraepithelial lesion, HSIL), מה שיכול להוביל לתת-אבחנה של נגעים טרום-ממאירים אלו. מחקר בדק את הקשר בין נטילת אמצעי מניעה מבוססי פרוגסטרון לבין המאפיינים הציטולוגים שנצפו בדגימות HSIL מצוואר הרחם.

במסגרת מחקר מקרים מבוקר, הוערכו 46 מקרים של HSIL מצוואר הרחם (CIN3 – cervical intraepithelial neoplasia 3). המקרים כללו 26 דגימות ממטופלות עם היסטוריה ידועה של שימוש בפרוגסטין (קבוצת המחקר) ו-20 דגימות ממטופלות ללא היסטוריה של שימוש בהורמונים חיצוניים (קבוצת הביקורת). תמונות התאים בכל הדגימות עברו אנליזה, באמצעות תוכנה ייעודית. בדיקות אימונוהיסטוכימיות לזיהוי Ki67,יp16, קולטנים לאסטרוגן וקולטנים לפרוגסטרון בוצעו בכל הדגימות. כמו כן בוצעה היברידיזציה באתר של RNAי(RNA in situ hybridization) עבור הזנים 16 ו-18 של וירוס הפפילומה האנושי (HPV).

בהשוואה למקרים בקבוצת הביקורת, ממוצע גודל הגרעין (1.80 ± 21.5 מיקרומטר) ויחס הגרעין לציטופלזמה ( 0.015 ± 0.28) של מקרי ה-HSIL מקבוצת המחקר היה משמעותית קטן יותר (P=0.026) ומופחת (P=0.005), בהתאמה. בנוסף, המקרים בקבוצת המחקר הראו פחות אטיפיה ופלאומורפיזם של הגרעין ונראו משמעותית פחות צורות מיטוטיות (Mitotic Figures) (1.86 ± 1.74/מילימטר בקבוצת המחקר לעומת 1.3 ± 5.94/מילימטר בקבוצת הביקורת, P<0.0001). האחרון נבע מהעובדה שבאופן משמעותי פחות צורות מיטוטיות נצפו בשכבות האפיתל השטחיות והאמצעיות של המקרים בקבוצת המחקר, בהשוואה למקרים בקבוצת הביקורת (0.88 ± 0.73/מילימטר לעומת 2.6 ± 7.3/מילימטר, P<0.0001).

מן המחקר עולה כי לנטילת פרוגסטין אין השפעה מובהקת על האימונו-ריאקטיביות של p16, על אינדקס ההתרבות (proliferative index) של Ki67, על ביטוי קולטנים הורמונליים ורמות ה-RNA של וירוס הפפילומה האנושי, כפי שנצפה בדגימות שנמצא בהן HSIL. אך עם זאת, המודעות לשינויים הצורניים בנגעים טרום-ממאירים בצוואר הרחם שגורם השימוש בפרוגסטין, יכולה לשפר את איכות הטיפול במטופלות בפרקטיקה היומיומית.

מקור: 

Wang Y. et al. (2019) The American Journal of Surgical Pathology. 43, 1,066

נושאים קשורים:  סרטן צוואר הרחם,  נגעים טרום סרטניים,  פרוגסטין,  היסטולוגיה,  ציטולוגיה
תגובות