מחקרים

מחקר ישראלי: האם יש לזרז לידה במקרה של מיעוט מי שפיר?

אינדוקציה של לידה במקרה של אוליגוהידרומניוס מבודד: האם זה מוצדק?

קבוצת חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב ומבית החולים האוניברסיטאי סורוקה בבאר שבע ועמיתיהם מאיטליה ביצעו מחקר משותף שנועד לנתח במחקר עוקב רטרוספקטיבי תוצאות ההריונות עם מיעוט מי שפיר - אוליגוהידרומניוס (oligohydramnios) מבודד בהריון מתקדם (34-36.6 שבועות של הריון). תוצאות המחקר פורסמו החודש בכתב העת הקליני The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine.

במחקר עוקב רטרוספקטיבי זה נכללו שלוש קבוצות: נשים עם אוליגוהידרומניוס מבודד שאצלן ההריון נוהל באופן שמרני (n = 33 לידות); נשים עם אוליגוהידרומניוס מבודד שנוהלו באופן פעיל (כלומר אינדוקציה של לידה) (n = 111 לידות); וקבוצת ביקורת, כולל נשים עם כמות נורמלית של נוזל מי השפיר, אשר עברו לידה לפני המועד בשבוע מתקדם (n = 10,445 לידות). מאפייני האמהות והעוברים והתוצאות המיילדותיות נאספו ממאגר ממוחשב במרכז הרפואי סורוקה.

קבוצת המחקר כללה 10,589 לידות. שיעור של אינדוקציית לידה (השראה וזירוז לידה) היה גבוה יותר בקבוצת אוליגוהידרומניוס לעומת קבוצת הבקרה (p<.001). היתה עלייה בשיעור הניתוחים הקיסריים (CS) בקבוצת הטיפול השמרני (p<.001) בהשוואה לקבוצות האחרות. ניהול שמרני היה קשור לשיעורים גבוהים יותר של זיהום אימהי (p = .026),יchorioamnionitisי
(p = .01) ו-tachypnea חולפת של התינוק (p = .02).

לאחר נטרול גורמים מעורפלים, מלפרזנטציה (OR = 19.9) ו-CSי(OR = 2.4) קודמים נמצאו קשורים באופן עצמאי עם סיכון מוגבר ל-CS, ואילו אינדוקציה של לידה מוקדמת נמצאה קשורה בסיכון מופחת ל-CSי(0.28 = OR).

נשים עם לידה מוקדמת בשלב מתקדם עם אוליגוהידרומניוס היו בשיעור גבוה יותר לאינדוקציה מאשר נשים עם כמות נורמלית של מי השפיר. אינדוקציית לידה במקרים אלה מועילה הן ליולדת והן ליילוד כפי שהודגם בשיעור נמוך יותר של CS בקבוצה זו, כמו גם תחלואה אימהית ועוברית נמוכה יותר בהשוואה לקבוצה שבה לא בוצעה אינדוקציה. לכן, נשים עם אוליגוהידרומניוס ולידה מוקדמת במועד מאוחר עשויות להפיק תועלת מאינדוקציה של הלידה.

נושאים קשורים:  חדשות,  ניתוח קיסרי,  אוליגוהידרומניוס,  מיעוט מי שפיר,  אינדוקציית לידה,  זירוז לידה,  מחקרים,  אם ועובר
תגובות