ניתוחים קיסריים

בטיחות היוזמה להורדת שיעורי הניתוחים הקיסריים בנשים לקראת לידה ראשונה

אמהות ויילודים שהשתתפו בתוכנית ארצית להורדת כמות הניתוחים הקיסריים לא היו חשופים לתוצאים נחותים בלידה, אפילו בבתי חולים שבהן נראתה ירידה מאד גדולה בכמות הניתוחים הקיסריים

מטרת המחקר הייתה להעריך את הבטיחות לאם וליילוד בתוכנית בקנה מידה גדול שמטרתה להוריד את כמות הניתוחים הקיסריים בנשים לקראת לידתן הראשונה כשהן במועד, עם עובר אחד במצג ראש.

המחקר הוא מחקר חתך על נתונים בין השנים 2015-2007 מהיוזמה הארצית של קליפורניה להורדת מספר הלידות הקיסריות (California Maternal Quality Care Collaborativeי- CMQCC). במחקר, בתי חולים בהם שיעורי הניתוחים הקיסריים לנשים עם מאפיינים כנ"ל היו גדולים מ-23.9% הוזמנו להצטרף למחקר. 56 בתי חולים עם יותר מ-119,000 לידות שנתיות השתתפו במחקר ו-87.5% מהבתי החולים המשתתפים היו בתי חולים ציבוריים. נתונים על בטיחות נלקחו מתוך מידע שנאסף בשגרה ונשלחו באופן חודשי ל-CMQCC - תעודות לידה, מכתבי שחרור לאם וליילוד יחד עם אבחנות ופרוצדורות וכן רשימה נבחרת של מידע קליני.

בין האבחנות לאם נמדדו זיהומים רחמיים, עירויי דם, קרעים נרתיקיים בדרגה שלישית או רביעית ולידה בניתוח. בין האבחנות ליילוד נמדדו סיבוכים חמורים לא צפויים וציוני APGAR נמוכים מ-5 לאחר 5 דקות. נעשה שימוש במודל לאפקטים מעורבים עם רגרסיה לוגיסטית בשביל לחשב את יחסי הסיכויים ואת רווח בר-הסמך 95%.

מבין בתי החולים שהשתתפו במחקר, שיעור הניתוחים הקיסריים בנשים לקראת לידה ראשונה במועד עם עובר יחיד במצג ראש ירד מ-29.3% בשנת 2015 ל-25.0% בשנת 2017 (יחס סיכויים מתוקנן 0.76, רווח בר-סמך 95%: 0.73-0.78). לא נראו הבדלים במדדי הבטיחות בהשוואה בין השנים. כניתוח נוסף עם רגישות מוגברת, החוקרים בדקו את בתי החולים בהם נראתה ההפחתה הכי משמעותית (31.2% ל-20.6%, יחס סיכויים מתוקנן 0.54, 0.50-0.58) בשביל להעריך האם בהם מדדי הבטיחות היו שונים. גם בניתוח זה לא נמצאו הבדלים משמעותיים ואף נראתה ירידה בסיבוכים החמורים ליילוד (מ-3.2% ל-2.2%, יחס סיכויים המתוקנן 0.71, 0.55-0.92).

מקור: 

Main E.K et al (2019). Obstetrics & Gynecology: April 2019 - Volume 133 - Issue 4 - p 613–623;

נושאים קשורים:  ניתוחים קיסריים,  תוצאי לידה,  מחקרים
תגובות