הריון

האם שימוש משולב בטבק וקנאביס בהריון פוגע במערכת החיסון?

מחקר זה בחן האם שימוש משולב בקנאביס וטבק בשליש הראשון של ההריון משפיע לרעה על מערכת החיסון ברמת הסמנים בדם ועל תסמיני דיכאון, בהשוואה לשימוש בטבק בלבד  

מטרתו של מחקר זה הייתה לתאר את הקשר בין שימוש משולב בקנאביס וטבק בשליש הראשון של ההריון, לבין תגובה חיסונית אימהית ורווחה נפשית-חברתית, בהשוואה לשימוש בטבק בלבד.

ניתוח חישובי ראשוני של ערכי נקודת האמצע כלל 138 נשים בהריון עם שימוש בטבק שהוכח ביולוגית. 38 נשים (28%) מתוכן נבדקו ונמצאו חיוביות לשימוש בקנאביס בזמן האחרון. בוצעו שאלונים לאומדן מדד עקה לפי תפיסה עצמית אימהית (Perceived Stress scale), והערכת תסמיני דיכאון (Edinburgh Postnatal Depression Scale). בנוסף, נמדדו רמות של סמנים חיסוניים בדם (IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, TNFα, CRP, MMP8), אך נתוני בדיקות הדם נאספו רק עבור 122 נשים.

ממוצע גילאי המשתתפות היה 29.1 שנים. לחצי מהן בקירוב הייתה השכלה תיכונית ומטה, וחצי מהן היו מובטלות. בהשוואה לנבדקות שהשתמשו בטבק בלבד, אלה שהשתמשו גם בקנאביס ("משתמשות כפולות") היו בסבירות גבוהה יותר ממצא גזעי שאינו לבן, צעירות יותר, ובמצב כלכלי נחות יותר. בחישוב מסוג רגרסיה קווית מותאמת, רמות TNF-α היו נמוכות באופן מובהק בקרב משתמשות כפולות ביחס למשתמשות בטבק בלבד, לאחר התאמה לגיל, גזע/מוצא אתני, מדד מסת גוף, וסוג מוצר הטבק בו נעשה שימוש (סיגריות טבק, מכשירי צריכת ניקוטין חשמליים, או שניהם). הסמן החיסוני TNF-α היה היחיד שנמצא מובהק בחישוב זה. רמות הדחק שנאמדו (ממוצע 5.9, סטיית תקן 3.3, טווח אפשרי 0-16) והניקוד בהערכת הדיכאון (ממוצע 7.8, סטיית תקן 5.8, טווח אפשרי 0-30) היו נמוכים בקרב כלל המשתתפות, ולא הושפעו כתוצאה משימוש כפול בטבק וקנאביס.

החוקרים הסיקו שתוצאותיהם הראשונות מעידות על תגובתיות חיסונית מוחלשת בסמן אחד מתוך שמונה כפי שנמדד בדמן של נשים בשליש הראשון להריון, שהשתמשו במקביל בקנאביס וטבק. מחקרים נוספים דרושים בכדי לקבוע את ההשפעה של שינוי זה במערכת החיסון האימהית על תוצאי בריאות העובר, ועל החלק הייחודי של קנאביס במנגנון זה.

מקור: 

Ashford, K. et al. (2019). Neurotoxicology and Teratology. 73: 42-48.

נושאים קשורים:  הריון,  קנאביס,  טבק,  טרטולוגיה,  דיכאון,  ציטוקינים,  מחקרים
תגובות