מחקרים

יתר פעילות ראשונית של בלוטת יותרת התריס בהריון – תוצאים לאם ולעובר

התוצאים לאם ולעובר השתפרו בהשוואה לדיווחים הקודמים בספרות בקרב נשים בהריון שסבלו מ-Primary Hyperparathyroidism. שיעורי הלידה טרום המועד וקדם-רעלת היו גבוהים במטופלות שטופלו באופן תרופתי בהשוואה לטיפול כירורגי

03.04.2019, 11:30
רופא ואישה בהריון. אילוסטרציה

יתר פעילות ראשונית של בלוטת יותרת התריס (Primary Hyperparathyroidism - PHPT) בזמן ההריון הייתה קשורה בעבר לתמותה ותחלואה אמהית משמעותית. הטיפול המיטבי ותזמון הניתוח בזמן ההריון נמצאים עדיין תחת דיון. מטרת מחקר זה הייתה להשוות את התוצאים לאם ולעובר בטיפול תרופתי וניתוחי ב-PHPT בזמן ההריון. המחקר הוא מחקר ממאגרי מידע היסטוריים בבית חולים רביעוני שנערך בין ה-1 בינואר 2000 לבין ה-31 בדצמבר 2015.

התוצאים העיקריים שנמדדו היו זמן האבחון, ריכוזי סידן מתוקנים בדם האם, מספר הריון, דרך לידה והתוויה ללידה, סיבוכים המשוייכים ל-PHPT, משקל לידה ואשפוז ביחידה לטיפול נמרץ יילודים.

במהלך המחקר 22 נשים טופלו תרופתית ושש נשים עברו טיפול ניתוחי (חמישה במהלך הטרימסטר השני ועוד אחת בשבוע ה-32 להריונה). רוב המטופלות שטופלו באופן תרופתי היו עם ריכוז סידן נמוך מ-2.85 מילימול/ליטר בתחילת ההריון או אובחנו ב-PHPT בשליש האחרון להריון. בקבוצה זו, 30% הסתבכו עם קדם-רעלת ו-66% ילדו טרום המועד. כל היילודים הפגים נדרשו לאשפוז ביחידה לטיפול נמרץ יילודים בעקבות סיבוכי פגות. כל המטופלות שטופלו באופן ניתוחי ילדו במועד, ולא נראו סיבוכים הקשורים לניתוח.

מקור: 

Rigg J. et al (2019). The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 104, Issue 3, 1 March 2019, Pages 721–729;

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחקר היסטורי,  בלוטת יותרת התריס
תגובות