מחקרים

מאפיינים ותוצאים עבור סרטן בשלב מוקדם בצוואר הרחם בנשים בגיל הפריון

יש עלייה משמעותית ביחס האוכלוסיה מקרב נשים בגיל הפריון עם סרטן צוואר הרחם בשלב IA או IB1 שבוחרות לעבור ניתוח Trachelectomy בשנים האחרונות. ההישרדות תחת ניתוח זה הייתה דומה להשרדות בקרב נשים עם מאפיינים דמוגרפיים דומים שבחרו לעבור כריתת רחם

הדמיית תאי סרטן צוואר הרחם (צילום: אילוסטרציה)
הדמיית תאי סרטן צוואר הרחם (צילום: אילוסטרציה)

Trachelectomy מהווה את טיפול הבחירה בנשים בגיל פריון עם סרטן בשלב מוקדם בצוואר הרחם אשר מעוניינות בשימור פוריות. עד למחקר זה, לא בוצעו מחקרים מעמיקים מבוססי אוכלוסיה. מטרת החוקרים הייתה להשוות את המאפיינים ואת השרידות של נשים לאחר ניתוח זה לעומת נשים שעברו כריתת רחם.

המחקר היה מחקר תצפיתי היסטורי שבחן את המעקב, האפידימיולוגיה ואת התוצאות עבור ניתוח Trachelectomy בין 1998-2014. נשים בנות פחות מ-45 עם סרטן צוואר הרחם בשלב IA או IB1 (גידול בגודל 2 ס"מ או פחות) שעברו Trachelectomy הושוו לנשים שעברו כריתת רחם. נעשה שימוש מודלים רבי משתנים בשביל לזהות מאפיינים קליניים ופתולוגיים הקשורים ב-Trachelectomy. בוצעה השוואה של השרידות בין שתי הקבוצות לאחר התאמת ציון זיקה.

מקרב 6,359 נשים, 190 (3.0%, רווח בר-סמך 95%: 2.6-3.4) טופלו ב-Trachelectomy. הגיל החציוני של הנשים שעברו ניתוח זה היה 31 שנים (טווח בין-רבעוני 28-34). יחס הנשים שטופלו ב-Trachelectomy עלה בצורה משמעותית במהלך תקופת המחקר (1.2% בין השנים 1998-2002, 3.0% בין השנים 2003-2008 ו-4.5% בין 2009-2014, p<0.001). גיל צעיר יותר, מוצא אתני לא שחור (nonblack), רווקות, מחיה באזור מזרחי, אבחון לאחרונה, ממצא היסטולוגי שאינו סקוומוטי ושלב מתקדם יותר של הגידול היוו מאפיינים בלתי תלויים שנראו בנשים שטופלו ב-Trachelectomyי(p<0.05 לאחר תקנון לכלל המאפיינים שהוזכרו).

לאחר התאמת ציון זיקה, שיעורי ההישרדות לסיבה מסויימת ל-5 שנים (96.9% לעומת 96.6% [יחס הסיכונים 0.73, רווח בר-סמך 0.23-2.30, p=0.59]) ושיעורי ההישרדות הכלליים (96.1% לעומת 96.6% [יחס הסיכונים 0.76, רווח בר-סמך 95%: 0.26-2.20, p=0.61]) היו דומים בין שתי ההתערבויות השונות.

מקור: 

Machida H. et al (2018). American Journal of Obstetrics & Gynecology, Volume 219, Issue 5, 461.e1 - 461.e18

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן צוואר רחם,  התאמת ציון זיקה,  השרדות
תגובות