בשנת 2016 נרשמו 18,032 פניות של נשים לוועדות להפסקת הריון, 99.3% מהן אושרו על ידי הוועדות. שיעור הפניות לוועדות להפסקת הריון ב-2016 היה 9.0 ל-1,000 נשים בגילאי 49-15 והוא נמצא במגמת ירידה משנת 1988, אז עמד השיעור על 18.6 ל-1,000 נשים. כך עולה מנתוני דו"ח הלמ"ס בנושא "פניות לוועדות להפסקת הריון ב-2016" שפורסם השבוע.

עוד עולה מהנתונים כי 48.2% מהפניות היו של נשים נשואות, 40.9% של רווקות, 10.3% של גרושות ו-0.5% של אלמנות.

כמחצית מהפונות לוועדה בשנת 2016 (47%) היו נשים מתחת לגיל 30 וכ-12% מהן היו בנות 40 ומעלה. כעשירית מהן - 1,632 מתחת לגיל 19. מרבית הפניות לוועדות (86%) מתבצעות בשליש הראשון של ההריון. ב-30% מהמקרים, מדובר בנשים שעבורן זו לא הפנייה הראשונה לוועדה.

בעשורים האחרונים נרשמה ירידה בפניות לוועדת להפסקת הריון. בשנת 1988 עמד שיעור הפניות על 15 לכל מאה הריונות בממוצע, אך בשנת 1998 עמד המספר על 13 פניות למאה הריונות. ב-2008 היתה ירידה נוספת, ל-11 פניות מתוך מאה, ואילו כיום עומד הנתון על תשע פניות למאה הריונות.

סעיף החוק השכיח ביותר לאישור ביצוע הפסקת הריון הוא "הריון מחוץ למסגרת הנישואין" - 49.7% מהפניות. הסעיפים הבאים בשכיחותם הם "סיכון לבריאות האישה" - 20.7%, "סיכון למום גופני או נפשי בעובר" - 20.5% - סעיף שנמצא במגמת עלייה מ-14.7% בשנת 2000 לכ-20%-19% מהאישורים בשנים האחרונות.

בקרב נשים מוסלמיות, סעיף החוק השכיח ביותר לאישור ביצוע הפסקת הריון הוא הסעיף "סיכון לבריאות האישה" (47% מהפניות), פי שלושה בהשוואה ליהודיות (15.7%). גם בקרב הנוצריות ערביות ובקרב הדרוזיות אחוז זה הוא הגבוה ביותר. בקרב הנוצריות האחרות שכיחות סעיף זה קרובה יותר לשכיחות שבקרב היהודיות. הסעיף "הריון מחוץ לנישואין" בקרב היהודיות (53/9%) שכיח פי  שניים יותר לעומת המוסלמיות (27.8%).

ככל שגיל ההריון מתקדם יותר, אחוז האישורים הנתמכים בסעיף "סיכון למום בעובר" גבוה יותר. עד שבוע 12 להריון רק 12.5% מהאישורים נתמכים בסעיף זה, ואילו מרבית האישורים נתמכים בסעיף "הריון מחוץ לנישואין". בשליש השני להריון, שבועות 23-13, 65.7% מהאישורים נתמכים בסעיף "סיכון למום בעובר", ובשליש השלישי (שבוע 24 ואילך) 91.6% נתמכים בסעיף זה.

שיעור הפניות לוועדות להפסקות הריון בישראל – כאמור 9.0 ל-1,000 נשים בגילאי 49-15 – נמצא ברמת ביניים בהשוואה למדינות מפותחות אחרות. לדוגמה, שיעורים גבוהים יותר קיימים בשוודיה (17.6), באנגליה ו-וולס (16.6), בארה"ב (11.8). שיעורים נמוכים יותר הם בפינלנד (8.2), גרמניה (5.7) ובשווייץ (5.3).