מחקרים

גנוטיפים של נגיף הפפילומה בנשים צעירות עם נגע נאופלסטי בנרתיק ובעריה

רוב הנגעים בנרתיק ובעריה היו ניתנים לשיוך ללפחות 1 מתוך 14 הזנים שנבדקו. תוכניות יעילות לחיסון יכולות להשפיע גם על מספר הנגעים הנאופלסטיים של העריה והנרתיק

נגיף הפפילומה האנושי (הדמיית אילוסטרציה)

מטרת מחקר זה הייתה להעריך את ההיארעות של נגעים שניתן לשייך לנגיף הפפילומה (14 זנים – 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) בנרתיק ובעריה מסוג Low grade & High Grade Squamous Intrepthelial Lesionsי(LSIL, HSIL) בנשים בנות 15-26.

מחקר זה ניתח נתונים ממחקר פרוספקטיבי על נשים בנות 15-26 שאובחנו עם LSIL ו-HSIL של הנרתיק והעריה שקיבלו אינבו בשני מחקרים לבדיקת חיסון לנגיף הפפילומה. המחקר היה שלב 3, בהקצאה אקראית וכל מטופלת עברה הערכה לסוג הגנוטיפ הנגיפי בעזרת בדיקת PR. התדירות של כל נגע המקושר בזן ייחודי של נגיף הפפילומה הוערכו.

במשך זמן מעקב משוערך של 4 שנים, בו היו במעקב 8,798 מטופלות, נתגלו 40 נגעים מסוג LSIL של העריה, ו-46 נגעים מסוג HSIL של העריה ב-68 מטופלות, ו-118 נגעים מסוג LSIL של הנרתיק ו-33 נגעים מסוג HSIL של הנרתיק ב-107 מטופלות. מטופלות עם נגעים בעריה (41.2%) או בנרתיק (49.5%) סבלו גם מנגעים בצוואר הרחם. לעומת זאת, 6.5% מהמטופלות נגעים בצוואר הרחם סבלו במקביל מנגע בנרתיק או בעריה.

לפחות נגיף 1 מתוך ה-14 המוזכרים אובחנו בנשים עם LSIL של העריה (72.5%), HSIL של העריה (91.3%), LSIL של הנרתיק (61.9%), ו-HSIL של הנרתיק (72.7%). בהתייחס רק לנגעים שהיו חיוביים לנגיף הפפילומה, תשעת הזנים הנפוצים ביותר (אלו שגורמים גם לסרטן צוואר הרחם ויבלות אנוגניטליות [6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) נמצאו ב-89.4% מנגעי ה-LSIL של העריה, 100% מנגעי ה-HSIL של העריה, 56.0% מנגעי ה-LSIL של הנרתיק ו-78.3% מנגעי ה-HSIL של הנרתיק.

מקור: 

Suzzane G. et al (2018). Obstetrics & Gynecology: Volume 132 - Issue 2 - p 261–270

נושאים קשורים:  פפילומה,  נאופלזיה,  חיסון,  מניעה
תגובות