הנקה קצרת טווח מאמהות עם סוכרת הריון (gestational diabetes -(GDM יכולה להשפיע על המטבוליזם ולהגביר את הסיכון לסוכרת אצל הצאצא.

במחקר זה בחנו החוקרים את הקשר בין חשיפה תוך רחמית ל-GDM  להשמנה מינקות ועד התבגרות ואת השאלה האם הקשר הזה השתנה על ידי הנקה בגיל ינקות.

בעוקבת הלידה הסינית 'שנתון 1997' (7,342 ילודים, שיעור מעקב 88%), נעשה שימוש בנוסחאות הערכה כלליות על מנת להעריך את הקשר בין חשיפה תוך רחמית ל-GDM ל-BMI מותאם גיל ומין במהלך הינקות (3 עד 9 חודשים), הילדות (2 עד 8 שנים) וההתבגרות (8 עד 16 שנים) בהתאמה למין, גיל האם, מקום לידה, רעלת הריון, עישון ומיקום סוציו-אקונומי. כמו כן, בדקו החוקרים האם קשרים אלה הושפעו ממצב הנקת התינוק (תמיד פורמולה, מעורב, תמיד חלב אם) במהלך שלושת חודשי החיים הראשונים.

חשיפה תוך רחמית ל-GDMי(7.5%) קושרה עם ציון Z נמוך יותר של BMI  במהלך הינקות (0.13-, רווח בר-סמך 95% 0.22- עד 0.05-) אך עם ציון Z גבוה יותר של BMI במהלך ההתבגרות (0.25, רווח בר-סמך 95% 0.11 עד 0.38). הנקה במשך שלושת החודשים הראשונים לא השפיעה על הקשר בין חשיפה תוך רחמית ל-GDM עם BMI מאוחר יותר (כל ערכי ה-P עבור הקשר גדולים מ-0.4).

על בסיס ממצאים אלה הסיקו החוקרים שחשיפה תוך רחמית ל-GDM קושרה עם השמנה גדולה יותר במהלך הילדות וההתבגרות. הנקה בינקות המוקדמת על ידי אמהות עם GDM לא קושרה עם השמנה גוברת בילדים ועל כן יש להמשיך לעודד אותה.

מקור: 

Hui, L.L. et al. (2018) International Journal of Obesity. 42