מטרת המחקר הייתה להעריך האם השראת לידה יזומה בשבוע 38-39 בנשים עם יתר לחץ דם כרוני מקושרת עם סיכון מוגבר לקדם-רעלת או לצורך בניתוח קיסרי.

המחקר נערך כמחקר עוקבה היסטורי מבוסס אוכלוסיה על נשים עם יתר לחץ דם כרוני שהיו בהריון עם עובר יחיד וילדו בבית חולים במהלך השבוע ה-38-40 להריונן באונטריו, קנדה, בין 2012-2016. נשים שעברו השראת לידה בשבוע 38 (בימים 0-6) בגלל יתר לחץ דם כרוני (281 מטופלות) הושוו למטופלות שלא ילדו עד שבוע 39+0 (1,606 מטופלות). בנפרד, נשים שעברו השראת לידה בשבוע 39 (בימים 0-6) בעקבות יתר לחץ דם כרוני (259 מטופלות) הושוו לנשים שלא ילדו עד שבוע 40+0 (801 מטופלות).

מתוך 534,529 נשים שילדו במהלך תקופת המחקר, 6,054 (1.1%) סבלו מיתר לחץ דם כרוני ו-2,420 ענו לקריטריונים להכללה במחקר. נשים שטופלו באופן שמרני בהמתנה ללידה בשבועת 38 ו-39 היו בסיכון להופעה חדשה של קדם-רעלת (19.2% [308/1,606] -19.0% [152/801], בהתאמה) ורעלת (0.6% [10/1,066] ו-0.7% [6/801], בהתאמה), ויותר מחצי מהן עברו השראת לידה לאחר מכן (56.8% ו-57.8% בהתאמה). הסיכון לניתוח קיסרי בקבוצת השראת הלידה היה נמוך יותר עבור נשים בשבוע 38 להריון או דומה עבור נשים בשבוע 39 להריון לעומת נשים שנוהלו באופן שמרני (שבוע 38 להריון – 17.1% לעומת 24.0%, סיכון יחסי מתוקנן 0.74 [רווח בר-סמך 95%: 0.57-0.95]; שבוע 39 להריון – 20.1% לעומת 26.0%, סיכון יחסי מתוקנן 0.90 [רווח בר-סמך 95%: 0.69-1.17]).

מקור: 

Ram M. et al (2018). Obstetrics & Gynecology: Volume 132 - Issue 3 - p 669–677