מחקרים

חיסון כנגד HPV מביא לשכיחות נמוכה ביותר של הנגיף בקרב נשים בנות 18-35

במידה ויושג שיעור כיסוי של כ-80% מכלל הבנים והבנות ובהנחה שיעילות החיסון נשמרת לאורך זמן, ניתן להגיע לאלימינציה של הזנים שכנגדם מגן החיסון

חיסון נגד נגיף הפפילומה האנושי, HPV (צילום: אילוסטרציה)

החיסון הקוודריוולנטי כנגד וירוס הפפילומה האנושי (quadrivalent human papillomavirus-qHVP), הוכנס לתכנית החיסונים הלאומית באוסטרליה בשנת 2007 במימון הממשלה. בין השנים 2007-2009 כל הנשים בגילאי 12-26 היו זכאיות לקבל את כל שלוש מנות החיסון בחינם. החל משנת 2009 הזכאות לחיסון ניתנה לבנות בגיל 12-13 ובשנת 2013 הורחבה התוכנית גם לבנים. במחקר זה, בחנו החוקרים את השפעת התוכנית על שכיחות זני ה-HPV שכנגדם מגן החיסון בקרב נשים בגילאי 18-35.

במסגרת המחקר, הושוותה הימצאות זני HPV בקרב נשים שהיו בטווחי הגילאים 18-24 ו-25-35 בשנת 2015 לנשים שהיו באותו טווח הגילאים בשנים 2005-2007 (טרום כניסת החיסון לתוכנית החיסונים באוסטרליה). עבור נשים בגילאי 18-24 החוקרים השוו גם את שכיחות הזנים לתוצאות מחקר בתר-חיסוני שנערך בשנים 2010-2012.

עבור מדגם הנשים משנת 2015, נמצא כי 53.3% מהנשים (65.0% ו-40.3% בנשים בגילאי 18-24 ו-25-35, בהתאמה) חוסנו בכל שלוש מנות החיסון. שכיחות זני ה-HPV שכנגדם מגן החיסון ירדה מ-22.7% בשנים 2005-2007 ו-7.3% בשנים 2010-2012 ל-1.5% בלבד בשנת 2015 (p<0.001) בקרב נשים בגילאי 18-24. כמו כן, שכיחות הזנים שכנגדם מגן החיסון ירדה מ-11.8% בשנים 2005-2007 ל-1.1% בלבד בשנת 2015 (p=0.001) בקרב נשים בגילאי 25-35.

במחקר זה בוצע מעקב ארוך טווח אחר נשים שקיבלו חיסון כנגד HPV. המחקר מראה ששכיחות הזנים שכנגדם מגן החיסון הקוודריוולנטי ממשיכה לרדת בקרב נשים צעירות (בנות 18-24). כמו כן, ישנה הפחתה משמעותית גם בקרב נשים בנות 25-35, וזאת למרות למרות שיעור כיסוי נמוך באופן יחסי.

הפחתה בהימצאות הנגיף, מיוחסת ככל הנראה להגנת "עדר" וליעילות החיסון גם כשהוא ניתן בפחות משלוש מנות. בנוסף, מזכירים החוקרים  ע"י שימוש במודל מתמטי שפורסם בעבר (Brisson et al. 2016), כי במידה ויושג שיעור כיסוי של כ-80% מכלל הבנים והבנות ובהנחה שיעילות החיסון נשמרת לאורך זמן, ניתן להגיע לאלימינציה של הזנים שכנגדם מגן החיסון (HPV 6, 8, 11, 16).

מקור: 

Machalek, D.A. et al (2018). The Journal of Infectious Diseases. 217, 1590

נושאים קשורים:  מחקרים,  HPV,  חיסון,  יעילות ארוכת טווח,  סרטן צוואר הרחם,  חיסול הנגיף