SSRI

האם שימוש בתרופות המעכבות ספיגת סרוטונין במהלך הלידה משפיעות על התפתחות המוח של העובר?

החוקרים הדגימו באמצעות MRI את ההבדלים בהתפתחות המוח של פעוטות אשר נחשפו למעכבים סלקטיביים של ספיגת סרוטונין במהלך ההיריון בהשוואה לפעוטות אשר נחשפו לדיכאון אימהי במהלך ההיריון ולתינוקות בריאים

25.04.2018, 10:29

השימוש בתרופות ממשפחת ה-SSRIי(Selective serotonin reuptake inhibitor) בקרב נשים בהריון הולך ועולה. למרות העלייה הזו, עדיין אין מספיק ידע בנוגע לקשר שבין חשיפה טרום לידתית ל-SSRI לבין ההתפתחות הנוירולוגית של העובר. במחקרים שבוצעו בבעלי חיים הודגם כי חשיפה ל-SSRI מובילה לשינויים במערכת הלימבית וגורמת להתנהגויות דמויות חרדה ודיכאון לאחר גיל ההתבגרות. יחד עם זאת, המידע הקיים בנוגע לחשיפה טרום לידתית ל-SSRI בבני אדם הוא מוגבל וסותר.

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק את הקשר בין חשיפה טרום לידתית ל-SSRI לבין התפתחות המוח באמצעות MRI.

החוקרים ביצעו מחקר עוקבה ב-Columbia University Medical Center וב-New York State Psychiatric Institute שכלל 98 פעוטות: 16 פעוטות אשר נחשפו ל-SSRI ברחם, 21 אשר נחשפו לדיכאון אימהי לא מטופל ברחם ו-61 פעוטות בריאים שהיוו את קבוצות הבקרה. המידע נאסף בתקופה שבין ה-6 בינואר, 2011 ועד ה-25 באוקטובר, 2016.

החוקרים בדקו שני סוגים של חשיפה במחקר, חשיפה ל-SSRI וחשיפה לדיכאון אימהי. התוצאים נבדקו באמצעות הערכה של נפח החומר האפור ע"י שימוש ב-MRI עם voxel-based morphometry ובאמצעות הערכה של הקישוריות המבנית בחומר הלבן ע"י שימוש ב-MRI עם probabilistic tractography.

המדגם כלל 98 צמדים של אימהות (31 [32%] ממוצא לבן, 26 [27%] ממוצא היספני/לטיני, 26 [27%] ממוצא שחור/ אפרו-אמריקאי ו-15 [15%] ממוצאים אחרים) ופעוטות (47[47%] בנים, 52 [53%] בנות). הגיל הממוצע (סטיית תקן) של הפעוטות במהלך ביצוע הסריקה היה 3.43 (1.5) שבועות.

תוצאות ה-Voxel-based morphometry הראו הרחבה משמעותית של נפח החומר האפור באזור האמיגדלה הימנית (Cohen d= 0.65, רווח בר סמך 95%, 0.06-1.23) ובאזור האינסולה הימנית (Cohen d=0.86, רווח בר סמך 95%, 0.26-1.14) בקרב פעוטות אשר היו חשופים ל-SSRI בהשוואה לפעוטות מקבוצת הביקורת ולפעוטות שהיו חשופים לדיכאון אימהי לא מטופל במהלך ההיריון (P< 0.05, מתוקן לכלל המוח).

התוצאות של ניתוח רמת הקישוריות המבנית של החומר הלבן, הראו כי קבוצות ה-SSRI היו בעלי קישוריות גבוהה באופן מובהק בין האמיגדלה הימנית לבין האינסולה הימנית עם עוצמה סטטיסטית גדולה (Cohen d= 0.99, רווח בר סמך 95%, 0.40-1.57) בהשוואה לקבוצת הביקורת ולקבוצה של אימהות עם דיכאון לא מטופל (P<0.05, מתוקן לכל הקונקטום).

תוצאות המחקר מציעות כי חשיפה טרום לידתית ל-SSRI עשויה להיות קשורה להתפתחות המוח של העובר, בייחוד באזורים הקריטיים להתפתחות התהליכים הרגשיים. המחקר מדגיש את החשיבות בביצוע מחקרים נוספים שיבדקו את התוצאים ההתנהגותיים והפסיכולוגיים בטווח הארוך של אותם שינויים התפתחותיים במוח.

מקור: 

Lugo-Candelas, C. et al. (2018) JAMA Pediatrics 10

נושאים קשורים:  SSRI,  חשיפה טרום-לידתית,  MRI,  דיכאון אימהי,  אמיגדלה,  אינסולה,  קונקטום,  מחקרים
תגובות