תחלואה קרדיווסקולרית

הקשר בין סוכרת הריון וסיכון ארוך טווח לתחלואה קרדיווסקולרית

סוכרת הריון נמצאה כבעלת קשר לתחלואה קרדיווסקולרית עודפת מאוחר יותר בחיים; ייתכן כי קשר זה מתווך בחלקו על ידי עלייה במשקל וחוסר של אורח חיים בריא

29.10.2017, 10:29
בדיקת רמת סוכר בהריון (צילום: אילוסטרציה)

מחקרים קודמים זיהו כי סוכרת הריון מהווה גורם סיכון למרקרים לסיכון בינוני לתחלואה קרדיווסקולרית. עם זאת, מעט מחקרים הינם פרוספקטיביים, העריכו תוצאים קרדיווסקולריים חמורים או לקחו בחשבון גורמי סיכון משותפים כמו משקל גוף ואורח חיים.

מחקר חדש בוצע במטרה להעריך פרוספקטיבית היסטוריה של סוכרת הריון ביחס לסיכון קרדיווסקולרי.

מחקר בריאות האחיות IIי(NHS II, Nurse's Health Study) הינו מחקר עוקבה תצפיתי שכלל אחיות בארה"ב ויוסד ב-1989, עם מעקב המתמשך עד היום. שאלונים דו-שנתיים מעדכנים מאפייני התנהגות, תוצאי בריאות וגורמים הקשורים לאורח חיים. מודלי Cox מרובי משתנים מעריכים את ה-Hazard ratioי(HR) ורווחי סמך של 95% (95%CI) לסיכון קרדיווסקולרי. נכללו באנליזה 89,479 נשים שדיווחו לפחות על הריון אחד והיו ללא תחלואה קרדיווסקולרית או סרטן בבסיס. תקופת המעקב עד מאי 2015 כללה יותר מ-90% מהנשים שהיו זכאיות להשתתף במחקר.

החשיפה הוגדרה כהיסטוריה של סוכרת הריון בדיווח עצמי בבסיס דרך שאלונים ובעדכון דו שנתי. נצפו 1,161 אירועים של אוטם לבבי קטלני או לא קטלני או שבץ, בדיווח עצמי ובאישור על ידי רשומים רפואיים.

המשתתפות היו בגיל ממוצע (סטיית תקן) של 34.9 (4.7) שנים. בהתאמה לגיל, הריון, BMI ומשתנים נוספים, סוכרת הריון, בהשוואה ללא סוכרת הריון, הייתה קשורה עם תחלואה קרדיווסקולרית עודפת (HR 1.43 ; 95%CI 1.12-1.81). התאמות נוספות לעלייה במשקל מאז ההריון ואורח חיים מעודכן החלישו את הקשר (HR 1.29 ; 95%CI 1.01-1.65).

קלסיפיקציה של סוכרת הריון על פי התקדמות לסוכרת סוג 2 בהקשר של סיכון קרדיווסקולרי הצביעה על קשר חיובי בין התקדמות סוכרת הריון לסוכרת סוג 2 ותחלואה קרדיווסקולרית, בהשוואה ללא סוכרת הריון או סוכרת סוג 2 (HR 4.02 ; 95%CI 1.94-8.31), וקשר מוחלש לסוכרת הריון בלבד (HR 1.30 ; 95%CI 0.99-1.71).

סוכרת הריון נמצאה כבעלת קשר לתחלואה קרדיווסקולרית עודפת מאוחר יותר בחיים, למרות שהשיעור האבסולוטי של תחלואה קרדיווסקולרית בעוקבה צעירה זו של בעיקר נשים לבנות הייתה נמוכה. ייתכן כי קשר זה מתווך בחלקו על ידי עלייה במשקל והיעדר אורח חיים בריא.

מקור:

Tobias DK, Stuart JJ, Li S, Chavarro J, Rimm EB, Rich-Edwards J, Hu FB, Manson JE, Zhang C. Association of History of Gestational Diabetes With Long-term Cardiovascular Disease Risk in a Large Prospective Cohort of US Women. JAMA Intern Med. Published online October 16, 2017. doi:10.1001/jamainternmed.2017.2790

 

נושאים קשורים:  תחלואה קרדיווסקולרית,  אוטם לבבי,  שבץ,  סוכרת,  סוכרת הריון,  סוכרת סוג 2,  הריון,  מחקרים
תגובות