מחקרים

דיוק של ספירת דם בזיהוי ילודים עם חום הסובלים מזיהום חיידקי חודרני

אף פרמטר בספירת דם על פי השימוש הנפוץ או על פי סף אופטימאלי לא זיהה יילודים עם חום בגיל 60 יום ומטה הסובלים מזיהום חיידקי חודרני ברמת דיוק גבוהה

19.09.2017, 12:52
בדיקת דם ליילודים (צילום: אילוסטרציה)

קלינאים פעמים רבות מעריכים את הסיכון בילודים עם חום לסבול מזיהום חיידקי חודרני, המוגדר כבקטרמיה או כדלקת קרום המוח חיידקית, על ידי שימוש בספירת דם. מחקר חדש בוצע במטרה להעריך את הדיוק של פרמטרים יחידים בספירת הדם על מנת לזהות ילודים עם חום הסובלים מזיהום חיידקי חודרני.

המחקר הינו אנליזה שניונית מתוכננת של מחקר עוקבה תצפיתי פרוספקטיבי שהשווה 26 מלר"ד (מחלקות לרפואה דחופה) ב-Pediatric Emergency Care Applied Research Network מ-2008 ועד 2013. נכללו ילודים עם חום (לפחות 38 מעלות), בריאים ברקע, שנולדו בזמן, צעירים מ-60 יום שלהם נלקחו תרביות דם. כל הילודים היו בעלי תרבית מנוזל שדרה או 7 ימי מעקב. התוצא הראשוני שנבדק היה הדיוק של ספירת דם לבנה, ספירת נויטרופילים אבסולוטית וספירת טסיות כבדיקה נפוצה לזיהום חיידקי חודרני.

מתוך 4,313 ילודים שנכללו במחקר, 1,340 (31% ; 95%CI 30-32) היו בגילאים 0 עד 28 ימים, 2,412 היו בנים (56%) ו-2,471 היו לבנים (57%). 97 (2.2% ; 95%CI 1.8-2.7) סבלו מזיהום חיידקי חודרני. הרגישויות היו נמוכות עבור ספי פרמטרים נפוצים בספירת הדם: ספירה לבנה פחות מ-5,000/ul, 10% (95%CI 4-16); ספירה לבנה 15,000/ul ומעלה 27% (95%CI 18-36) ; ספירת נויטרופילים אבסולוטית 10,000/ul ומעלה 18% (95%CI 10-25) וספירת טסיות פחות מ-100 x103 /µL7% (95%CI 2-12). סף אופטימלי עבור ספירה לבנה (11,600/ul), ספירת נויטרופילים אבסולוטית (4,100/ul) וספירת טסיות 362 × 103/µL)) זוהו במודלים שבדקו אזורים מתחת לעקומה של 0.57 (95%CI 0.05-0.63), 0.70 (95%CI 0.64-0.76) ו0.61 (95%CI 0.55-0.6), בהתאמה.

אף פרמטר בספירת דם בשימוש נפוץ או על פי סף אופטימאלי לא זיהה יילודים עם חום בגיל 60 יום ומטה הסובלים מזיהום חיידקי חודרני ברמת דיוק גבוהה. יש צורך בכלים אבחנתיים טובים יותר על מנת להעריך יילודים עם חום הנמצאים בסיכון לזיהום חיידקי חודרני.

מקור:

Cruz AT, Mahajan P, Bonsu BK, Bennett JE, Levine DA, Alpern ER, Nigrovic LE, Atabaki SM, Cohen DM, VanBuren JM, Ramilo O, Kuppermann N, for the Febrile Infant Working Group of the Pediatric Emergency Care Applied Research Network. Accuracy of Complete Blood Cell Counts to Identify Febrile Infants 60 Days or Younger With Invasive Bacterial Infections. JAMA Pediatr. Published online September 11, 2017. doi:10.1001/jamapediatrics.2017.2927

נושאים קשורים:  מחקרים,  חום ביילוד,  ספירת דם,  ספירה לבנה,  נויטרופילים,  טסיות,  חום,  זיהום חיידקי
תגובות