מחקרים

הסיכון לתסמונת גמילה ביילוד לאחר חשיפה תוך רחמית לאופיואידים ותרופות פסיכוטרופיות

השימוש בתרופות פסיכוטרופיות בנוסף למרשמי אופיואידים הינו נפוץ, למרות חוסר במידע בטיחות. מחקר חדש מצביע על כך כי שילוב זה עשוי להגביר את הסיכון ואת חומרת תסמונת הגמילה ביילוד

15.08.2017, 10:37

מחקר חדש בוצע במטרה להעריך את ההשפעה של חשיפה מקבילה תוך רחמית לתרופות פסיכוטרופיות ואופיואידים על היארעות וחומרת תסמונת גמילה ביילוד. נערך מחקר עוקבה תצפיתי שהתבסס על מדגם ארצי של הריונות בקרב נשים מבוטחות בארה"ב בשנים 2000-2010. המחקר כלל 201,275 נשים הרות עם ביטוח ציבורי שנחשפו לאופיואידים סביב זמן הלידה וצאצאיהן החיים.

ההתערבות הוגדרה כחשיפה תוך רחמית לתרופות פסיכוטרופיות, בעיקר נוגדי דיכאון, נוגדי פסיכוזה א-טיפים, בנזודיאזפינים, gabapentin והיפנוטים שאינם בנזודיאזפינים (Z drugs), עם מרשם ממולא בתוך אותו חלון זמנים כמו המרשמים לאופיואידים.

התוצא הראשוני שנמדד היה אבחנה של תסמונת גמילה ביילוד בקרב תינוקות שנחשפו בתוך הרחם לאופיואידים ותרופות פסיכוטרופיות, בהשוואה לאופיואידים בלבד.

הסיכון האבסולוטי לתסמונת גמילה ביילוד נע מ-1.0% בקרב תינוקות שנחשפו למרשמי אופיואידים בלבד ל-11.4% עבור אלו שנחשפו לאופיואידים במקביל ל-Gabapentin. בקרב עוברים שנחשפו ברחם למרשמי אופיואידים, הסיכון היחסי בהתאמה ל-propensity score היה 1.34 (95%CI 1.22-1.47) עם חשיפה מקבילה לנוגדי דיכאון, 1.49 (1.35-1.65) עם בנזודיאזפינים, 1.61 (1.26-2.06) עם Gabapentin,י1.20 (0.95-1.51) עם אנטי פסיכוטים ו-1.01 (0.88-1.15) עם
Z drugs. חשיפה תוך רחמית לשתיים או יותר תרופות פסיכוטרופיות ביחד עם אופיואידים הייתה קשורה עם סיכון כפול לתסמונת גמילה (2.05 ; 1.77-2.37).

נראה כי חומרת תסמונת הגמילה הייתה גבוהה יותר בקרב עוברים שנחשפו לאופיואידים ותרופות פסיכוטרופיות, בהשוואה לאופיואידים בלבד. במהלך ההריון, השימוש בתרופות פסיכוטרופיות בנוסף למרשמי אופיואידים נפוץ, למרות חוסר במידע בטיחות. הממצאים הנוכחיים מצביעים על כך כי תרופות אלו עשויות להגביר את הסיכון ואת חומרת תסמונת הגמילה ביילוד.

מקור:

Huybrechts Krista F, Bateman Brian T, Desai Rishi J, Hernandez-Diaz Sonia, Rough Kathryn, Mogun Helen et al. Risk of neonatal drug withdrawal after intrauterine co-exposure to opioids and psychotropic medications: cohort study BMJ 2017; 358 :j3326

נושאים קשורים:  מחקרים,  תרופות פסיכיאטריות,  אופיואידים,  נוגדי-דיכאון,  נוגדי-פסיכוזה,  בנזודיאזפינים,  תסמונת גמילה ביילוד
תגובות