השמנת יתר

הקשר בין עלייה אימהית במשקל במהלך ההריון לתוצאים אימהיים ותוצאי יילודים

עלייה אימהית במשקל במהלך ההריון מעל או מתחת להמלצות, בהשוואה לעלייה במשקל בטווח ההמלצות, הייתה קשורה עם עלייה בסיכון לתוצאים אימהיים ותוצאי יילוד שליליים

11.06.2017, 16:56

BMIי(Body Mass Index) ועלייה אימהית במשקל במהלך ההריון גדלים בכל העולם. ב2009, ה-IOMי(Institute of Medicine) הוציא המלצות ספציפיות בנוגע לעלייה האידיאלית במשקל במהלך ההריון. עם זאת, הקשר בין עלייה אימהית במשקל במהלך ההריון התואם עם המלצות ה-IOM ותוצאי הריון אינו ברור.

סקירה סיסטמתית ומטא אנליזה חדשה בוצע במטרה להעריך את הקשר בין עלייה אימהית במשקל במהלך ההריון מעל או מתחת להמלצות ה-IOM [עלייה של 12.5-18 ק"ג לנשים בתת משקל (BMIי<18.5); עלייה של 11.5-16 ק"ג לנשים במשקל תקין (BMIי18.5-24.9); 7-11 ק"ג לנשים במשקל יתר
(BMIי25-29.9) ו-5-9 ק"ג לנשים הסובלות מהשמנת יתר (BMIי≥30)], ותוצאים אימהיים ותוצאי יילוד.

נעשה חיפוש במאגרי המידע המקובלים אחר מחקרים תצפיתיים שחילקו על פי BMI בהריון ועלייה כוללת של משקל בהריון. נתונים הוצאו מהמחקרים על ידי שני חוקרים עצמאיים. Odds ratiosי(ORs) ו-Absolute risk differencesי(ARDs) ללידת חי חושבו על בסיס הנתונים הקיימים.

התוצאים הראשוניים היו משקל קטן לגיל ההריון (SGA, Small for gestational age), לידה מוקדמת, ומשקל גדול לגיל ההריון (LGS, Large for gestational age). תוצאים משניים כללו מאקרוזומיה, לידה קיסרית וסוכרת הריון.

מתוך 5,354 מחקרים שזוהו, 23 (1,309,136 נשים) התאימו לקריטריונים להכללה. עלייה אימהית במשקל במהלך ההריון מעל או מתחת להמלצות
ה-IOM זוהתה ב-23% ו-47% מההריונות, בהתאמה. עלייה אימהית במשקל במהלך ההריון מתחת להמלצות הייתה קשורה עם סיכון מוגבר ל-SGAי(OR 1.53;י95%CI 1.44-1.64 ; ARD 5% ; 95%CI 4%-6%) ולידה מוקדמת (OR 1.70; 95%CI 1.32-2.20 ; ARD 5% ; 95%CI 3%-8%) וסיכון מופחת ל-LGAי(OR 0.59; 95%CI 0.55-0.64 ; ARD -2% ; -10% - -6%) ומאקרוזומיה (OR 0.60;י95%CI 0.52-0.68 ; ARD -2% ; 95%CI -3% - -1%). לא נמצא הבדל משמעותי בסיכון ללידה קיסרית. עלייה אימהית במשקל במהלך ההריון מעל להמלצות הייתה קשורה עם סיכון מופחת לSGAי(OR 0.66 ; 95%CI 0.63-0.69 ; ARD -3% ; 95%CI -4% - -2%) ולידה מוקדמת (OR 0.77 ; 95%CI 0.69-0.86 ; ARD -2% ; 95%CI -2% - -1%) וסיכון מוגבר לLGAי(OR 1.85 ; 95%CI 1.76-1.95 ; ARD 4% ; 95CI 2%-5%), מאקרוזומיה (OR 1.95 ; 95%CI 1.79-2.11 ; ARD 6% ; 95%CI 4%-9%) ולידה קיסרית (OR 1.30 ; 95%CI 1.25-1.35 ; ARD 4% ; 95%CI 3%-6%). לא היה ניתן להעריך סוכרת הריון בשל אופי הנתונים הקיימים.

בסקירה סיסטמתית ומטא אנליזה של יותר ממיליון נשים בהריון, 47% היו בעלות עלייה במשקל מעל להמלצות IOM ו-23% בעלות עלייה במשקל מתחת להמלצות. עלייה אימהית במשקל במהלך ההריון מעל או מתחת להמלצות, בהשוואה לעלייה במשקל בטווח ההמלצות, הייתה קשורה עם עלייה בסיכון לתוצאים אימהיים ותוצאי יילוד שליליים.

מקור:
Goldstein RF, et al.Association of Gestational Weight Gain With Maternal and Infant OutcomesA Systematic Review and Meta-analysis.
JAMA. 2017;317(21):2207-2225. doi:10.1001/jama.2017.3635

נושאים קשורים:  השמנת יתר,  הריון,  BMI מדד מסת הגוף,  לידה,  עלייה במשקל,  SGA,  LGA,  מאקרוזומיה,  לידה קיסרית,  ניתוח קיסרי,  מחקרים
תגובות