מחקרים

יעילות סיגמואידוסקופיה גמישה כבדיקת סקר בקרב גברים ונשים בגילאים שונים

באנליזה משותפת של מחקרים קליניים, נמצא כי סיגמואידוסקופיה גמישה היא כלי יעיל לבדיקות סקר לסרטן המעי הגס בקרב גברים ונשים צעירות

19.01.2017, 12:46
קולונסקופיה, סיגמואידוסקופיה (צילום: אילוסטרציה)

מחקר חדש בוצע במטרה לבחון את היעילות של סיגמואידוסקופיה גמישה כבדיקת סקר לסרטן המעי הגס בקרב מטופלים על פי מין וגיל.

המחקר התבסס על נתונים ממספר מחקרים אקראיים:

(PLCO, the US Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian cancer screening trial ), SCORE (the Italian Screening for Colon and Rectum trial) & NORCCAP (the Norwegian Colorectal Cancer Prevention trial). 

נתונים נאספו מכל מחקר על ההיארעות של סרטן המעי הגס בחלוקה לפי מין, גיל בעת בדיקת הסקר ומיקום הגידול (פרוקסימלי בהשוואה לדיסטלי).

המחקרים כללו מטופלים בגילאים 55-74 (PLCOי), 55-64 (SCORE) ו-50-64י (NORCCAP). המשתתפים חולקו אקראית לקבלת סיגמואידוסקופיה גמישה כבדיקת סקר חד פעמית (SCORE ו-NORCCAP) או פעמיים (PLCO); או לקבלת הטיפול הרגיל (אף התערבות).

287,928 משתתפים נכללו באנליזה המשותפת; 115,139 חולקו לקבלת בדיקת סקר ו-172,789 לטיפול הרגיל. שיעורי ההיענות היו 58%, 63% ו-87% במחקרי ה-SCOREי, NORCCAP ו-PLCO, בהתאמה. משך המעקב החציוני היה בין 10.5 ל-12.1 שנים.

בדיקות סקר הפחיתו את ההיארעות של סרטן המעי הגס בגברים (Relative risk 0.76י; 95%CIי0.70–0.83) ונשים (0.83; 0.75-0.92). לא נמצא הבדל בהשפעה של בדיקות הסקר בין גברים הצעירים מגיל 60 וגברים המבוגרים מגיל 60.

בדיקות סקר הפחיתו את ההיארעות של סרטן המעי הגס בקרב נשים הצעירות מגיל 60 (Relative risk 0.71י; 95%CIי0.59–0.84), אבל לא הפחיתו משמעותית את ההיארעות בקרב נשים המבוגרות מגיל 60 (0.90; 0.80–1.02).

תמותה מסרטן המעי הגס הייתה נמוכה משמעותית בקרב גברים צעירים ומבוגרים, ונשים הצעירות מגיל 60. בדיקות סקר הפחיתו היארעות של סרטן המעי הגס במעי הדיסטלי לשיעור דומה בקרב גברים ונשים, אבל לא הייתה השפעה של בדיקות הסקר במעי הגס הפרוקסימלי בקרב נשים מבוגרות עם אינטראקציה משמעותית בין קבוצות גיל ומין (p=0.04).

מסקנת החוקרים הייתה, כי סיגמואידוסקופיה גמישה היא כלי יעיל לבדיקות סקר לסרטן המעי הגס בקרב גברים ונשים צעירות. התועלת קטנה יותר ולא משמעותית סטטיסטית בקרב נשים מעל גיל 60. בדיקות סקר אלטרנטיביות, היעילות יותר בזיהוי גידולים פרוקסימלים, צריכים להישקל בקרב נשים אלו.

מקור:
Holme Øyvind, Schoen Robert E, Senore Carlo, Segnan Nereo, Hofff Geir, Løberg Magnus et al. Effectiveness of flexible sigmoidoscopy screening in men and women and different age groups: pooled analysis of randomised trials BMJ 2017; 356 :i6673

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן המעי הגס,  בדיקות סקר,  סיגמואידוסקופיה
תגובות