אולטרה-סאונד

שימוש ב-MRI עוברי לאבחנת אבנורמליות מוחית בעוברים

iuMRI משפר דיוק אבחנתי עבור אבנורמליות מוחית עוברית ומוביל לשינוי בניהול הקליני בשיעור גבוה של מקרים

18.12.2016, 12:26
אשה בהריון (צילום: אילוסטרציה)

MRI עוברי (iuMRI, in-utero MRI) הראה תוצאות מבטיחות כתוספת לאולטרה-סאונד, אבל היעילות האבחנתית שלו טרם תוארה לעומק. מחקר חדש בדק אם הדיוק האבחנתי והביטחון באבחנה פרה-נטאלית של אבנורמליות מוחית בעובר משתפרת עם iuMRI והעריכה את ההשפעה הקלינית של iuMRI.

המחקר היה מחקר עוקבה, רב מרכזי, פרוספקטיבי שנערך ב-16 מרכזי בריאות בבריטניה, וכלל נשים בהיריון מגיל 16 ומעלה, בעלות אבחנה של אבנורמליות מוחית בעובר שלהן על סמך בדיקות אולטרה-סאונד בגיל היריון 18 שבועות ומעלה, ללא אינדיקציות נגד לבדיקת iuMRI, ושהסכימו להשתתף במחקר.

נשים שנשאו עובר עם חשד לאבנורמליות מוחית באולטרה-סאונד עברו iuMRI תוך 14 ימים מהאולטרה-סאונד. הממצאים נסקרו על ידי פאנלים של חוקרים עצמאיים ונעשה בהם שימוש להערכת דיוק אבחנתי על ידי השוואה עם אבחנות של התוצאים. שינויים באבחנה, פרוגנוזה וניהול קליני בעקבות ה-iuMRI הוערכו גם כן.

המשתתפות גויסו בין יולי 2011 לאוגוסט 2014. העוקבה חולקה לפי שבוע היריון 18 עד 24 (369 מטופלות) ו-24 ומעלה (201 מטופלות). דיוק אבחנתי השתפר ב-23% (95%CIי18-27) בקרב קבוצת שבוע הריון 18 עד 24 וב-29% (23-י36) בקבוצת שבוע היריון 24 ומעלה (P<0.0001 עבור שתי הקבוצות).

סך הדיוק האבחנתי היה 68% עם אולטרה-סאונד ו-93% ב-iuMRI (הבדל 25%, 95%CIי21-29). אבחנות דומיננטיות דווחו ברמת ביטחון גבוהה באולטרה-סאונד ב-465 (82%) מתוך 570 מקרים בהשוואה ל-544 (95%) מתוך 570 מקרים עם iuMRIי.

IuMRI סיפק מידע אבחנתי נוסף ב-387 (49%) מתוך 783 מקרים, שינויים במידע פרוגנוסטי בלפחות 157 (20%) והוביל לשינוי בניהול הקליני ביותר מ-1 מתוך 3 מקרים. IuMRI התקבל טוב בקרב המטופלות, כאשר לפחות 95% מהמטופלות אמרו שהן יעברו iuMRI בהריון עתידי עם הוא יסתבך עם אבנורמליות מוחית עוברית.

מסקנת החוקרים היתה, כי iuMRI משפר דיוק אבחנתי עבור אבנורמליות מוחית עוברית ומוביל לשינוי בניהול הקליני בשיעור גבוה של מקרים. ממצאים אלה, יחד עם הסכמה טובה בקרב המטופלות, מוביל את מחברי המאמר להמליץ שכל עובר עם חשד לאבנורמליות מוחית באולטרה-סאונד צריך לעבור iuMRI על מנת לשפר את הייעוץ הקליני והחלטות הטיפול.

מקור:
Use of MRI in the diagnosis of fetal brain abnormalities in utero (MERIDIAN): a multicentre, prospective cohort study. Griffiths, Paul D et al. The Lancet. December 2016.

נושאים קשורים:  אולטרה-סאונד,  US,  MRI,  מומי מוח,  מחקרים
תגובות