מחקרים

רגישות סקירת RHD עוברי לטובת טיפול מכוון של אימונוגלובולינים במתן פרופילקטי

מחקר מצא, כי בדיקות RHD עוברי בשבוע ה-27 להיריון, כחלק מתכנית סקירה טרום לידה ארצית, הינן אמינות ביותר ויכולות להיות בשימוש על מנת לכוון מתן אימונוגלובולינים לפני ואחרי הלידה

20.11.2016, 07:00
עובר בשבוע ה-22 להריון (צילום: אילוסטרציה)

המחקר הנוכחי בדק את הדיוק של בדיקה לא חודרנית של גן ה-RHD בשבוע ה-27 להיריון כחלק מבדיקות סקר טרום לידה, במטרה להגביל את השימוש באימונוגלובולינים anti-D לנשים הנושאות ילד חיובי ל-RHD.

בוצע ניטור פרוספקטיבי של בדיקות RHD עוברי בהשוואה לבדיקות סרולוגיות מדם עוברי עם הכנסת הבדיקה. בדיקות RHD עוברי בוצעו על ידי Duplex real time quantitative polymerase chain reaction, עם דנ"א עוברי חופשי שבודד מ-1 מ"ל של פלזמה אימהית.

תקופת המחקר היתה בין יולי 2011 לאוקטובר 2012. המחקר נערך על בסיס תכנית סקירה ארצית בהולנד. 25,789 נשים בהיריון עם RHD שלילי השתתפו במחקר.

התוצא העיקרי שנמדד היה רגישות, סגוליות, שיעור תגובה שלילית כוזבת (False negative) ותגובה חיובית כוזבת (False positive) של בדיקות RHD עוברי, בהשוואה לבדיקות סרולוגיות מדם טבורי. כמו כן נבדק שיעור היכשלות הטכניקה והיענות לתכנית הסקר.

תוצאות בדיקות RHD עוברי ובדיקות סרולוגיות מדם טבורי היו זמינות עבור 25,789 הריוניות. הרגישות עבור זיהוי RHD עוברי הייתה 99.94% (95%CIי 99.89% - 99.97%) והסגוליות הייתה 97.74% (97.43% - 98.02%). נרשמו 9 תוצאות שליליות כוזבות עבור בדיקות RHD עוברי (0.03%, 95%CIי0.01- 0.06). בשני מקרים הדבר אירע בשל כישלון הטכניקה.

תוצאות חיוביות כוזבות עבור בדיקות RHD עוברי נרשמו ב-225 בדיקות (0.87%; 95%CIי0.76% - 0.99%). ביטוי חלש של RHD, המצדיק מתן אימונוגלובולינים anti-D, נרשם ב-22 ממקרים אלו. ערכי הניבוי השליליים והחיוביים היו 99.91% (95%CIי99.82% - 99.95%) ו-98.60% (98.40% - 98.77%), בהתאמה. יותר מ-98% מהנשים השתתפו בתכנית סקירה זו.

מסקנת החוקרים היתה, כי בדיקות RHD עוברי בשבוע 27 להיריון, כחלק מתכנית סקירה טרום לידה ארצית, הינן אמינות ביותר ויכולות להיות בשימוש על מנת לכוון מתן אימונוגלובולינים לפני ואחרי הלידה.

מקור:
de Haas Masja, Thurik Florentine F, van der Ploeg Catharina P B, Veldhuisen Barbera, Hirschberg Hoang, Soussan Aicha Ait et al. Sensitivity of fetal RHD screening for safe guidance of targeted anti-D immunoglobulin prophylaxis: prospective cohort study of a nationwide programme in the Netherlands BMJ 2016; 355 :i5789

נושאים קשורים:  מחקרים,  בדיקת סקר,  הריון,  anti-D,  אימונוגלובולינים,  RHD
תגובות