תפקודי ריאות

הופעת אל-וסת בגיל מוקדם קשורה לתפקודי ריאות רעועים

מחקר מצא, כי לנשים באל-וסת תפקודי ריאות ירודים בהשוואה לנשים המקבלות מחזור חודשי, והם גרועים אף יותר בנשים שלהן הפסיקה הווסת בגיל מוקדם

האזנה לריאות, תפקוד ריאות ודרכי אוויר (צילום: אילוסטרציה)

קיימים נתונים מעטים לגבי ההשפעה של אובדן הפוריות בקרב נשים על התפקוד הריאתי. מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון את הקשר שבין התפקוד הריאתי לבין הפסקה טבעית או כירורגית של המחזור החודשי, ולהעריך אם תפקודי ריאות ירודים קשורים לגיל הפסקת וסת מוקדם.

במחקר השתתפו 141,076 נשים שאותרו בבנק הביולוגי של בריטניה (UK Biobank). המשתתפות סיפקו תוצאות בדיקות ספירומטריה ומידע על מצב המחזור החודשי.

מאפייני התפקוד הריאתי שנבדקו כללו את הקיבולת החיונית המאומצת (forced vital capacity - FVC), נפח נשיפה מאולצת בשנייה הראשונה (FEV1), היצרות ספירומטרית (FCV <לגבול התקין התחתון) וחסימה בדרכי האוויר (FVC/FEV1 <לגבול התקין התחתון).

הקשרים שבין תפקודי הריאות להפסקת המחזור החודשי וגיל תחילת האל-וסת הוערכו בניתוח רגרסיה.

נשים שהמחזור החודשי שלהן הפסיק מסיבות טבעיות היו עם FCV נמוך יותר (42- מ"ל, 95% רווח בר סמך: 53- עד 30-), FEV1 נמוך יותר (34- מ"ל, 43- עד 24-) וסיכון מוגבר להיצרות ספירומטרית (יחס סיכויים מתואם [adjustedי Odds Ratio – aORי]: 1.27, 1.18-1.37), בהשוואה לנשים שעדיין קיבלו מחזור חודשי. קשרים אלו היו חזקים יותר בקרב נשים שעברו כריתת רחם ו/או כריתת שחלות.

ככל שהפסקת הווסת החלה בגיל צעיר יותר, כל תפקודי הריאות היו ירודים יותר. עם זאת, לא נמצא קשר ברור בין תפקודי הריאות לגיל בו בוצעה כריתת רחם ו/או שחלות. לא נמצא כל קשר בין חסימה בדרכי האוויר להפסקת הווסת.

מחקר זה הראה, כי תפקודי ריאות ירודים קשורים להפסקת המחזור החודשי, בפרט כאשר האל-וסת מתחילה בגיל צעיר.

מקור:
André F.S. Amaral, David P. Strachan, Francisco Gómez Real, Peter G.J. Burney, Deborah L. Jarvis; Lower lung function associates with cessation of menstruation: UK Biobank data; European Respiratory Journal Sep 2016, ERJ-00412-2016; DOI: 10.1183/13993003.00412-2016

נושאים קשורים:  תפקודי ריאות,  אל-וסת,  מחזור חודשי,  גיל הבלות,  קיבולת חיונית מאומצת,  FCV,  נפח נשיפה מאולצת בשנייה הראשונה,  FEV1,  FVC /FEV1,  היצרות דרכי האוויר,  חסימה בדרכי האוויר,  כריתת רחם,  כריתת שחלות,  מחקרים
תגובות
09.11.2016, 23:07

א"ב של ניתוח מחקרים:
מה שמחקר זה מביא לדיון הוא מתאם מזויף ( נקרא גם מתאם מדומה) - נראה לכאורה שקיים קשר בין שני משתנים, אך בפועל הקשר מוסבר על יד *גורם שלישי* והוא
המשתנה המתווך- משתנה שלישי אשר מסביר את הקשר שקיים בין שני משתנים.
עישון, מביא להתדרדרות ב PFT ולמנופאוזה מוקדמת.