מחקרים

לא נמצא סיכון מוגבר למומים מולדים לאחר חיסון נגד שפעת H1N1 במהלך ההיריון

מחקר מצא, כי כאשר לוקחים בחשבון גורמים משפחתיים, חיסון נגד שפעת H1N1 במהלך ההיריון לא קשור למומים מולדים בקרב היילודים, למרות שלא היה ניתן לשלול סיכון מוגבר למומים ספציפיים

28.09.2016, 08:47
חיסון שפעת במהלך ההריון (צילום: אילוסטרציה)

מחקרים קודמים שדיווחו על הערכות סיכון שונות למומים מולדים ביילודים לאמהות שעברו חיסון נגד שפעת H1N1 במהלך ההיריון לא התחשבו בפוטנציאל של מבלבלים משפחתיים (גנטיים וסביבה משותפת).

מחקר חדש העריך את הקשר בין חיסון אמהי כנגד H1N1 במהלך ההיריון למומים מולדים ביילודים, כאשר מתחשבים בגורמים משפחתיים.

המחקר, מחקר אוכלוסייה פרוספקטיבי, נערך בשבדיה וכלל יילודים חיים שנולדו בין ה-1 לאוקטובר 2009 ל-1 לאוקטובר 2011 לימהות שקיבלו חיסון נגד שפעת H1N1י(monovalent AS03-adjuvanted, Pandemrix (GlaxoSmithKlin במהלך ההיריון.

בסך הכל, 40,983 יילודים נחשפו לחיסון במהלך ההיריון, 14,385 נחשפו בטרימסטר הראשון (14 שבועות) ו-7,502 נחשפו במהלך שמונת השבועות הראשונים להיריון. יילודים שנחשפו הושוו עם 197,588 יילודים שלא נחשפו. הסיכונים בקרב אחאים חשופים ולא חשופים הוערכו גם כן.

התוצאים שנמדדו כללו שכיחות מומים מולדים, עם תת אנליזה למומי לב, מומי חך ופה ומומי גפה.

מומים מולדים נצפו בקרב 2,037 (4.97%) מהיילודים החשופים וב-9,443 (4.78%) מהיילודים הלא חשופים. סיכון מותאם למומים מולדים היה 4.98% ביילודים חשופים בהשוואה ל-4.96% ביילודים לא חשופים (Risk difference 0.02%י; 95%CIי0.26% - 0.30%).

הפרשי הסיכונים היו 0.16% (95%CIי0.23%- - 0.56%-) עבור חיסון בשליש הראשון ו-0.10% (95%CIי0.41%- - 0.62%-) עבור חיסון בשמונת השבועות הראשונים להיריון. שימוש באחאים כמקור השוואה לא הניב הפרש סיכונים משמעותי.

מגבלות המחקר העיקריות היו שהמחקר התבסס על לידות חי, ולא ניתן לשלול את האפשרות שהנתונים על הפלות טבעיות או יזומות השפיעו על הממצאים. עוצמת המחקר הגבילה את האנליזה על מומים ספציפיים.

מסקנת החוקרים היתה, כי כאשר לוקחים בחשבון גורמים משפחתיים, חיסון נגד שפעת H1N1 במהלך ההיריון לא קשור למומים מולדים בקרב היילודים, למרות שלא היה ניתן לשלול סיכון מוגבר למומים ספציפיים.

מקור:
Ludvigsson JF, Ström P, Lundholm C, Cnattingius S, Ekbom A, Örtqvist Å, et al. Risk for Congenital Malformation With H1N1 Influenza Vaccine: A Cohort Study With Sibling Analysis. Ann Intern Med. [Epub ahead of print 20 September 2016] doi:10.7326/M16-0139

נושאים קשורים:  מחקרים,  חיסון,  שפעת,  חיסון שפעת,  שפעת H1N1,  מומים מולדים,  היריון
תגובות