מחקרים

ביטוי לימפוציטי שונה לקרצינומת תאי קשקש של הפה והלוע על רקע HPV לעומת מקור לא-נגיפי

תסנין רב של לימפוציטים חודרי-גידול וביטוי נמוך של מעכב הגרנזים SERPINB1 קשורים לשיעורי הישרדות גבוהים וקשורים להבדלים הפרוגנוסטיים בין ממאירויות פה ולוע חיוביות ל-HPV לעומת ממאירויות שליליות

נגיף הפטיטיס אנושי, HPV (הדמיית אילוסטרציה)

למטופלים עם קרצינומת תאי קשקש של הפה והלוע (oropharyngeal squamous cell carcinomaי- OPSCCs) חיובית לנגיף הפפילומה האנושי (Human papillomavirus -HPV) יש פרוגנוזה טובה יותר בהשוואה למטופלים עם OPSCCs שלילית ל-HPV. הוצעו מספר תיאוריות להסברת הפרוגנוזה הטובה יחסית, ואחת מהשערות אלו היא כי קיים הבדל בתגובה החיסונית.

מחקר זה השווה את תאי T המבטאים CD3, CD4, CD8 ומעכבי גרנזים (SERPINB1, SERPINB4 ו-SERPINB9) בין מטופלים עם OPSCCs חיוביות או שליליות ל-HPV, וביחס להישרדות.

ביטוי החלבון של לימפוציטים חודרי-גידול (tumor-infiltrating lymphocytes – TILsי) (CD3, CD4 ו-CD8) ומעכבי גרנזים נותח ב-262 OPSCCs על ידי הימונוהיסטוכימיה. רוב המטופלים (67%) עברו טיפול הקרנות, עם או ללא כימותרפיה. ניתוח רגרסיה של קוקס השווה את שיעורי ההישרדות הכללית של מטופלים עם תסנין TIL נמוך וגבוה, ואת הביטוי של מעכבי גרנזים.

OPSCCs חיוביות ל-HPV היו עם תסנין רב יותר, באופן מובהק, של TILsי (p < 0.001), בהשוואה ל-OPSCCs שליליות ל-HPV. רמות גבוהות של CD3+ TILs נקשרו עם תוצאים טובים בעוקבה הכללית וב-OPSCCs חיוביות ל-HPV, בעוד שלא הושגה מובהקות סטטיסטית לגבי OPSCCs שליליות ל-HPV. נמצא ביטוי של כל שלושת מעכבי הגרנזים ב-OPSCCs. לא נמצא הבדל בביטוי בין OPSCCs חיוביות ל-HPV ושליליות ל-HPV. בתוך קבוצת הגידולים החיוביים ל-HPV, ביטוי מוגבר של SERPINB1 נקשר לשיעורי הישרדות כללית נמוכים.

OPSCCs חיוביות ל-HPV עם ספירה נמוכה של CD3+ TILs או ביטוי מוגבר של SERPINB1 קשורות לשיעורי הישרדות כללית נמוכים, בהשוואה ל-OPSCCs שליליות ל-HPV. ממצא זה מרמז, כי למערכת החיסון תפקיד חשוב בקרצינוגנזה של גידולי פה ולוע הנגרמים מזיהום נגיפי.

מקור:
Pauline M. W. van Kempen , Rob Noorlag, Justin E. Swartz, Niels Bovenschen ,Weibel W. Braunius, Jeroen F. Vermeule, Ellen M. Van Cann, Wilko Grolman, Stefan M. Willems. Oropharyngeal squamous cell carcinomas differentially express granzyme inhibitors
Original Article. Cancer Immunology, Immunotherapy
pp 1-11. First online: 18 March 2016

http://link.springer.com/article/10.1007/s00262-016-1819-4

נושאים קשורים:  מחקרים,  קרצינומת תאי קשקש של הפה והלוע,  oropharyngeal squamous cell carcinoma,  נגיף הפפילומה האנושי,  HPV,  תאי T,  מעכבי גרנזים,  לימפוציטים חודרי-גידול,  tumor-infiltrating lymphocytes,  קרצינוגנזה,  תגובה חיסונית לגידול
תגובות