דימום

הערכת רופאים במחלקות לרפואה דחופה לגבי כמות הדימום אינה מדויקת כלל

במחקר שבחן את הערכתם של רופאים במחלקה לרפואה דחופה לגבי כמות הדימום בארבעה תסריטים שונים, נמצא חוסר דיוק ניכר בהערכות, הן של מתמחים והן של רופאים מומחים

25.12.2012, 16:16

במחלקות לרפואה דחופה (מלר"ד) מתרחשים דימומים באופן שכיח, והרופאים נדרשים להעריך את נפח הדם שאבד. מחקרים קודמים בחנו את יכולתם של רופאים מתחומים שונים להעריך את נפח הדם שאבד (מיילדים, כירורגים כלליים, רופאי טראומה, אחיות ופרמדיקים), ונמצא כי ההערכות של כולם היו לא מדויקות. במחקר זה נבחנה יכולתם של רופאי מלר"ד בתחום זה.

המשתתפים התבקשו להעריך את כמות הדם שאבד בארבעה תסריטים שונים: 500 מ"ל של דם מלאכותי שנשפכו על סדין לבן שנפרש על מיטת מלר"ד, 25 מ"ל של דם מלאכותי שנשפכו על חבילה של 10 פדי גזה, 100 מ"ל של דם מלאכותי שנשפכו על חולצת טי לבנה והתייבשו ו-150 מ"ל שנשפכו למיכל שהכיל 3 מ"ל של מים. טעות תקן (mean standard erroe) חושבה באמצעות חלוקת ההפרש בין ההערכה לתשובה הנכונה בתשובה הנכונה.

דימום (אילוסטרציה)

דימום (אילוסטרציה)

השתתפו 56 רופאים, 30 מהם מומחים (חציון ותק של 8 שנים) ו-26 מתמחים (חציון ותק של שנתיים). בכל התסריטים במשולב, טעות התקן הממוצעת הייתה 116%. רק 8% מההערכות נמצאו בטווח של 20% מהתשובה הנכונה, ו-70% היו בטווח של 100% מהתשובה הנכונה. 50% מההערכות בכל התסריטים, פרט לתסריט הסדין היו הערכות חסר, ובתסריט הסדין היו 84% מההערכות הערכות חסר.

ככלל, בקרב רופאים מומחים הטעויות היו מעטות יותר ונמצאו פחות טעויות קיצוניות בהערכה, אולם ההבדל בינם לבין המתמחים לא היה מובהק.

החוקרים מסכמים כי על פי מחקר זה ומחקרים קודמים, הערכת כמות הדם שאבד על ידי רופאים אינה מדויקת, ויש להתייחס להערכה זו בזהירות. יש מקום למחקר נוסף לגבי השפעת הערכת הרופא על קבלת החלטות טיפוליות, ולגבי הצורך בהוספת הערכת כמות הדימום לתכנית ההכשרה.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר
מקור:

Ashburn et al.; Emergency Physician Estimation of Blood Loss, West J Emerg Med. 2012 Sep;13(4):376-9

נושאים קשורים:  דימום,  אבדן דם,  מחלקות לרפואה דחופה,  מחקרים
תגובות
אבינועם צברי
28.12.2012, 15:24

במקצוע המיילדות, אנו נדרשים להעריך כמות דימום לאחר לידה ספונטאנית או לאחר ניתוח קיסרי. גם כאן, אנו מתקשים להעריך ולדייק את כמות הדימום. יש לחשוב על מודל שעל פיו יש לחשב את כמות הדימום.