צריכת קפאין

שתיית קפה קשורה בסיכון מופחת לסרטן רירית הרחם

במחקר פרוספקטיבי נמצא סיכון מופחת לסרטן רירית הרחם בקרב נשים ששתו מעל 4 כוסות קפה ליום

סרטן רירית הרחם הוא הסרטן הגינקולוגי השכיח ביותר בארה"ב. חשיפה ממושכת ל- unopposed estrogen גורמת לגירוי מתמשך של רירית הרחם, שהוא אחד המנגנונים החשובים בהיווצרות הסרטן. נמצא כי גם היפראינסולינמיה כרונית מגבירה את הסיכון.

לקפאין ולקפה השפעה הורמונלית – נמצאה השפעה על רמות Sex Hormone Binding Globulin ,free estradiol ,C-peptide ו- adiponectin. כמה מחקרים אפידמיולוגיים דיווחו על קשר בין צריכת קפה לסיכון ללקות בסרטן רירית הרחם. במחקר זה נעשה ניסיון לבחון פרוספקטיבית קשר זה.

קפה (אילוסטרציה)

קפה (אילוסטרציה)

67,470 נשים (מתוך 121,700 נשים שהשתתפו ב-nurses health study) בנות 34–59 נמצאו מתאימות להשתתף במחקר זה (לאחר שלא נכללו נשים לגביהן לא היו זמינים כל הנתונים הדרושים וכדומה). המעקב נמשך בשנים 1980–2006. החל משנת 1978 נשאלו המשתתפות מדי שנתיים לגבי תחלואה בסרטן רירית הרחם. במהלך התקופה שבין 1980–2002 מילאו המשתתפות 7 פעמים שאלון תזונתי, שכלל נתונים לגבי צריכת קפה, תה, ומשקאות נוספים.

במהלך 26 שנות המעקב תועדו בסה"כ 672 מקרים של סרטן רירית הרחם. נשים שצרכו יותר קפה נטו יותר לעישון, ל-BMI נמוך יותר, לצריכה גבוהה של אלכוהול ולצריכה נמוכה של תה.

הסיכון היחסי לסרטן רירית הרחם ירד ככל שעלתה צריכת הקפה. לאחר ניתוח רב משתנים, שכלל גם את נתוני העישון, ה-BMI וצריכת האלכוהול, לא נמצאה השפעה לצריכה של פחות מ-4 כוסות קפה ליום, אולם נמצא כי הסיכון היחסי לסרטן רירית הרחם בקרב נשים ששתו מעל 4 כוסות קפה ביממה, בהשוואה לנשים ששתו פחות מכוס ליום, היה 0.75 (95%CI 0.57-0.97).

התוצאות היו תקפות גם כשלא הובאו בחשבון מקרי סרטן רירית הרחם שאירעו במהלך השנתיים הראשונות למעקב (על מנת לבטל אפשרות של השפעה הפוכה של המחלה על הרגלי שתיית הקפה). סיכון מופחת לסרטן רירית הרחם היה קשור בצריכה מוגברת של קפה המכיל קפאין. לגבי קפה נטול קפאין, נמצאה נטייה דומה אך ללא מובהקות סטטיסטית. לא נמצא קשר לגבי צריכת תה. נמצא קשר בין ירידה בסיכון לסרטן רירית הרחם לבין כמות הקפאין היומית שנצרכה.

היחס ההפוך בין שתיית קפה לסיכון לסרטן רירית הרחם היה חזק יותר בקרב נשים שסבלו מהשמנה (BMI>30), בקרב נשים מעשנות או שעישנו בעבר, בקרב נשים בגיל הבלות ובקרב נשים שלא טופלו בטיפול הורמונלי תחליפי. לא נמצאה אינטראקציה מובהקת בין קבוצות אלו לבין צריכת הקפה.

החוקרים מסכמים כי נראה ששתייה של 4 כוסות קפה ומעלה ביום מורידה את הסיכון לסרטן רירית הרחם. עם זאת, לא ברור כי יש מקום להמלצה להגביר את צריכת הקפה. עוד יש לציין כי אוכלוסיית המשתתפות במחקר הייתה בעלת מודעות גבוהה יחסית לתזונתן, ולכן ייתכן שנטייתן להוסיף סוכר וחלב/שמנת לקפה הייתה נמוכה יותר, ובקרב נשים שיוסיפו אותם, ההשפעה המזיקה של שתיית קפה מרובה תהיה גבוהה יותר.

ערכה: ד"ר ורד פרכטר

מקור:

Je et. al., A Prospective Cohort Study of Coffee Consumption and Risk of Endometrial Cancer over a 26-Year Follow-Up, Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention 2011 Dec;20(12):2487-95

נושאים קשורים:  צריכת קפאין,  קפה,  קפאין,  סרטן רירית הרחם,  מחקרים
תגובות